Korona Królów Wiki
Advertisement

Zjazd lubelski — zjazd szlachty polskiej i panów litewskich. W trakcie zjazdu wielki książę, Jogaiła został obwołany królem polskim. Do czasu koronacji Jagielle został przydany tytuł „dominus et tutor Regni Poloniae” – „ pan i opiekun Królestwa Polskiego”.

Uczestnicy[]

Strona litewska[]

Strona polska []

Advertisement