Korona Królów Wiki
Advertisement

Witebsk — miasto położone w północno-wschodniej części Białorusi, nad rzeką Dźwiną. W 1320 włączony został do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Advertisement