Korona Królów Wiki
Advertisement

Wielki książę (forma żeńska wielka księżna) – tytuł monarszy, feudalny lub arystokratyczny, między rangą królewską a książęcą.

Wielcy książęta litewscy ukazani w serialu[]

Imię Data ur. Data śm. Data nadania tytułu Data odebrania tytułu Małżonki Potomstwo
Giedyminowicze.png
Giedyminowicze
Giedymin 1275 r. grudzień 1341 r. 1316 r. grudzień 1341 r. Jewna Aldona Anna Giedyminówna, Kiejstut Giedyminowic,

Olgierd Giedyminowic, Eufemia Giedyminówna

Jawnuta Iwan Giedyminowicz, Elżbieta Giedyminówna, Lubart Giedyminowicz, wiele innych

Jawnuta Iwan Giedyminowicz ok. 1306/1309 r po 1366 r 1341 r. 1344 r. Nieznana z imienia kobieta Michał ks.zasławski, Siemion ks.stepański, Grzegorz ks.słucki
Olgierd Giedyminowic 1296 r. 24 maja 1377 r. 1345 r. 24 maja 1377 r. Maria Witebska
Julianna Twerska
Władysław II Jagiełło, Maria Olgierdówna, Aleksandra Olgierdówna, Skirgiełło, Korygiełło, Świdrygiełło, Kenna Joanna Olgierdówna, Wigunt Aleksander Olgierdowicz, Andrzej Olgierdowic, Minigiełło, Lingwen, Włodzimierz Olgierdowic, Korybut Dymitr, Katarzyna Olgierdówna, Eufrozyna Olgierdówna, Jadwiga Olgierdówna i wiele innych
Kiejstut Giedyminowic 1297 r. 15 sierpnia 1382 r. 1381 r. 1382 r. Biruta Witold Kiejstutowicz, Danuta Anna, Ryngałła Anna Kiejstutówna, Zygmunt Kiejstutowicz i wiele innych
Władysław II Jagiełło ur. ok. 1352-1362 r. 1 czerwca 1434 r. 24 maja 1377 r. 1401 r. Jadwiga Andegaweńska

Anna Cylejska

Elżbieta Granowska

Zofia Holszańska

Elżbieta Bonifacja, Jadwiga Jagiellonka, Władysław III Wawrzeńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Kazimierz IV Jagiellończyk
Advertisement