FANDOM


Spoiler png
W tej chwili artykuł jest pod opieką użytkownika CamiCamila001.
Proszę o nieedytowanie tego artykułu, dopóki komunikat nie zniknie.

Oczywiście, można poprawiać błędy ortograficzne i stylistyczne.
Nie chcę wojny z Habsburgami. Chcę Jadwigi.

—Jagiełło

Władysław II Jagiełło lit. Jogaiła Olgierdowicz (ur. 1361 r - zm. 1 czerwca 1434 r.) — syn wielkiego księcia litewskiego, Olgierda Giedyminowica i księżniczki twerskiej, Julianny Twerskiej, bratanek królowej Polski Aldony Anny Giedyminównej, księcia Kiejstuta Giedyminowica oraz księżniczki Eufemii Giedyminównej, brat księcia Skirgiełło, księżnej mazowieckiej Aleksandry Olgierdównej, księżniczki Marii Olgierdównej, księcia Korygiełło i księcia Wigunta, przyrodni brat księcia Andrzeja Olgierdowica; brat stryjeczny Witolda Kiejstutowicza. Wnuk wielkiego księcia litewskiego, Giedymina i jego żony Jewny, wielkiego księcia Aleksandra twerskiego oraz Anastazji halickiej. Chrześniak Jadwigi z Melsztyńkich, szwagier księcia mazowieckiego Siemowita IV Mazowieckiego.

Wielki książę litewski, najwyższy książek litewski, iure uxoris król Polski poprzez małżeństwo z królem Jadwigą Andegaweńską, córką króla Polski i Węgier, Ludwika Węgierskiego i królowej, Elżbiety Bośniaczki i ojciec Elżbiety Bonifacji. Objął tron wielkoksiążęcy w Wilnie po śmierci ojca w 1377 r. Założyciel dynastii Jagiellonów.

Biografia Edytuj

Jagiełło urodził się jako jeden ze synów wielkiego księcia litewskiego, Olgierda Giedyminowica i jego drugiej żony Julianny Twerskiej, księżniczki twerskiej. Był ukochanym synem swojego ojca. Po śmierci swojego ojca w 1377 roku, objął władzę w Wielkim Księstwie Litewskim.

Historia Edytuj

Sezon I Edytuj

Postać nie występuje.

Sezon II Edytuj

Rok 1370 Jagiełło wraz z ojcem polował na bobry. 1374. Obserwuje obóz Krzyżacki, Olgierd wyjaśnia mu czemu nie wolno atakować posłów. Później przysłuchuje się rozmowom swojego stryja, Kiejstuta i swojego ojca. Od tego momentu zaczął interesować się polityką.

Sezon III Edytuj

Kąpiel

Jagiełło podczas kąpieli

Rok 1377 Jagiełło został wybrany przez swojego ojca na swojego zastępce, a Kiejstut przysięga mu wierność. Olgierd niedługo później zmarł. Książę obwinia stryja o śmierć ojca. Wokół stosu pogrzebowego Olgierda zebrała się cała rodzina. Podczas pogrzebu Jagiełło wraz z innymi członkami rodziny spalił ciało swego ojca. Po śmierci Olgierda władzę w księstwie obejmuje Jagiełło, zgodnie z jego wolą. Władysław Opolczyk chce pokonać księcia i zdobyć Ikonę Marki Przeczystej, którą napisał św Łukasz. Jagiełło, po utracie Bełza, Horodla i Chełma, się nie poddaje. Razem z Kiejstutem planuje odzyskać utracone ziemie.

1378. Ragana wywróżyła Jagielle, że zostanie królem.

1379. Jagiełło udzielił błogosławieństwa swojej siostrze Marii, na jej ślub z Wojdyłło, na który Julianna się nie zgodziła. Dzięki rozmowie księcia z matką, ta pojawiła się na ślubie córki. Wesele zostało zakłócone przez Kiejstuta, który chciał porozmawiać z Jagiełłą. Kiejstut chciał zawrzeć pokoju z Krzyżakami, który jednak nie obejmuje całego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Książę postanowił zawrzeć tajny pakt z wielkim mistrzem zakonu, Zollnerem i komturem Konradem Wallenrodem.

Uratowałeś mu życie, myliłem się co do Ciebie. Ten ozdobny sztylet, to dowód mojej wdzięczności. Dzięki niemu, jesteś bezpieczny na moich ziemiach.

—Jagiełło podarowujący sztylet Cyrylowi

1380. Jagiełło przyjął w swojej siedzibie posłów tatarskich, którzy przywieźli ze sobą dary od swego pana. Tatarzy chcieli by wielki książę wraz z nimi, stanął przeciwko Dymitrowi. Wielki książę jednak dał się czas do namysłu, również miał ważniejsze rzeczy na głowie. Bowiem martwił się, że Skirgiełło z resztą posłów nie powracają z Budy. Na Cyryla, Skirgiełłę i ich dwóch wołów napadli ludzie, nasłany przez Kiejsuta, który chciał się dowiedzieć, po co ich Jagiełło wysłał do Budy. Cyryl ratuje i zabiera ze sobą nieprzytomnego Skirgiełłę, za co wielki książę był mu wdzięczy. Na dowód swojej wdzięczności daje mu swój sztylet. Po usłyszeniu co się stało w ich drodze powrotnej, postanowił że stanie na przeciwko Moskwie. Jagiełło wciąż zwleka z decyzją dotyczącą ślubu i chrztu w obrządku wschodnim.

1381. Gdy część wojsk Jagiełły wyprawiła się na Połock, Kiejstut zdobywa Wilno i żąda od bratanka, by zrzekł się tytułu wielkiego księcia i opuścił miasto wraz z rodziną. Kiejstut ogłosił wielkim księciem Litwy. Książę zmuszony został do złożenia hołdu stryjowi i wraz z rodziną udał się do swych ziem dziedzicznych, Krewa i Witebska, ale przysięga zemstę.

Wkrótce w 1382 r. książę zostaje ściągnięty przez stryja, który żąda od niego posłuszeństwa. Jagiełło wysyła Wojdyłłę po Skirgiełło, ponieważ strażnicy pilnują, żeby nikt z Olgierdowiczów nie mógł wyjść,a Wojdyłło nie był Olgierdowiczem. Niedługo później z pomocą Hanula i mieszczan odzyskuje Wilno. W drodze do miasta, Jagiełło znajduje zwłoki, swojego wiernego druha Wojdyłły. Po odzyskaniu Wilna, Olgierdowicz pragnie zawrzeć z Kiejstutem rozejm, który tak naprawdę był pretekstem do uśpienia i złapania stryja. Jagiełło uwięził Kiejstuta w Krewie.

1382. Witold ucieka z Krewa w kobiecym przebraniu, do którego został wysłany przez Jagiełę. Wielki książę przewiduje, że będzie chciał odzyskać Troki. Rozkazuje Skirgiełło zastawić cały zamek w Trokach.

Jeszcze nie mam żony, a już w domu mam piekło.

—Jagiełlo po przekonywaniu Julianny, by ta nie wyjechała

Odcinek 276-8

Jagiełło rozmawiający z Witoldem

1384. Przyjmuje poszła wysłanego przez Spytka z MelsztynaPełkę z Gołczy, który przedstawił propozycje sojuszu i małżeństwa księcia z przyszłą królową polski, Jadwigą Andegaweńską. Wielki książę obiecuje posłowi dać odpowiedz, później pyta Hanula jak z handlem z Polakami. Wkrótce Julianna chcę wyjechać do klasztoru, a Jagiełło nie chcę na to jej pozwolisz, ponieważ jak sam stwierdził, jej potrzebuje. Skirgiełło przyznaje, że Witold chciał go przekupić na swoją stronę. Jagiełło się tym faktem zdenerwował oraz powiedział, żeby informował go o takich rzeczach. Informuje brata o swoim nowym planie, który się Skirgielle nie spodobał. W październik w tymże roku, Jagiełło wysłał Hanula na zwiady, do Krakowa. Książę w końcu podjął decyzje, ożeni się z królewną Jadwigą Andegaweńską, ale utrzymuje to w tajemnicy. Podczas spotkania przedstawia mu propozycje chrztu, jednak jego rozmówca nie był co do tej propozycji przechylny. Syn Olgierda wysyła do niego swoją matkę, by ta z nim porozmawiała, a on sam przychodzi do niego potem. Gdy już wychodzi i zawołał strażników, by Kiejstutotowicza odprowadzili do wyjścia, ten odpowiedział, że chcę na chrzcie otrzymać imię "Aleksander". Jagiełło był zadowolony, ze udało mu się to odegrać. Wkrótce wysyła do Polski Korygiełłę, by powitał królową.

Wkrótce Jagiełło rozbija wojska Wallenroda. Gdy Krzyżacy na czele z marszałkiem zakonu, chcą opuścić ich ziemię. Książę ze swoim wojskiem i z Skirgiełło nie pozwalają im przejechać. Konrad prosi o łaskę. W zamian obiecuje zanieść wiadomość o szlachetności wielkiego księcia, wszędzie i do Jadwigi. Olgierdowicz okazuje im łaskę tym co przeżyli i pozwala im wyjechać. listopad. Jagiełło, dzięki fortelowi, w który angażuje dezertera Dargisa, zdobywa Neu-Marienwerder. Świętuje zwycięstwo z Raganą u boku. Książę chce, żeby czarownica szpiegowała dla niego, na Wawelu. Wkrótce wysyła Skirgiełło do Krakowa, z darami dla króla. Zgodnie z wolą księcia, Litwini przemycyli Raganę na Wawel.

Odcinek 290-46

Jagiełło wydaje akt Spytkowi z Melsztyna

1385. W Krewie trwają rozmowy odnośnie sojuszu polsko-litewskiego, pomiędzy panami polskimi a Jagiełłą, Skirgiełłą, Witoldem i doradcami litewskimi. Jagiełło wydał akt, napisany i poprawiony przez osobistego sekretarza, zwany Unią w Krewie, w którym zobowiązał się do zawarcia unii personalnej między Koroną a Litwą, chrystianizacji Wielkiego Księstwa Litewskiego i przyjęcia przez siebie samego chrztu, zamian za to miał poślubić królową — Jadwigę Andegaweńską, córką króla Węgier i Polski, Ludwika Węgierskiego, otrzymać tron polski oraz pomoc w walce z Krzyżakami. W końcu poprawiony akt został wydany. Książę zaczął swoje przygotowania do wyjazdu do Krakowa.

Odc302-3

Jagiełło na Wawelu

1386. Jagiełło dotarł do Lublina, gdzie odbył się zjazd lubelskim, w którym został okrzyknięty królem polskim. Następnie wra z książętami litewskimi i panami polskimi dotarł do Polskim.

15 luty. Jagiełło przyjął wraz z braćmi chrzest, na którym wybrał imię Władysław. Jego chrzestną została Jadwiga z Melsztyńskich Pilecka, natomiast za chrzestnych symbolicznie poprosił wszystkich panów polskich. Zgodnie z Unią w Krewie, 18 lutego został króla Polski, Jadwigi Andegaweńskiej. Natomiast 4 marca został koronowany na króla Polski. Jadwiga stała się królową, jednakże rządziła na równy ze swoim małżonkiem. Mimo że przyjął chrzest wciąż miał w sercu dawnego Boga.

Wygląd Edytuj

Jagiełło w serialu został ukazany jako wysoki i szczupły mężczyzna o szarych oczach. Miał on ciemnobrązowe włosy.

Władysław Jagiełło historycznie prawdopodobnie był dużo niższy od swojej małżonki i po ślubie zaczął już powoli łysieć z powodu wieku.

Charakter Edytuj

W serialu Jagiełło był waleczny, rozważmy, introwertyczny, stonowany, powściągliwy. Lubił sobie pożartować i wielu sytuacjach, stara się myśleć optymistycznie. Potrafił zachować zimną krew. Kochał swoją rodzinę, a szczególnie ojca.

Cytaty Edytuj

Nie chcę baby, tylko żonę

—Jagiełło do Kiejstuta

Nie ryzykują żołnierze, którzy nie wiedzą, jak żyć

—Jagiełło do Skirgiełło

Nie będę oszukiwać, nie jestem jak Kiejstut.

—Jagiełło do Marii

Ja mu nie podaruje, obiecuję że zapłaci.

—Jagiełło do Skirgiełło

Nie jestem Ci nic winien.

—Jogaiła do Kiejstuta

Nie pójdę na układy z zdrajcą.

—Jogaiła do Julianny

Jeszcze nie mam żony, a już w domu mam piekło.

—Jagiełło

Jestem moją królową i zawsze będę cię strzegł.

—Jagiełło do Jadwigi

Moje serce bije dla ciebie Jadwigo.

—Jagiełło do Jadwigi

Królowi należy się gościna.

—Jagiełło do Jadwigi

Cytaty o Jagielle Edytuj

Ty nikomu nie ufasz!

—Skirgiełło

Zawsze był dla mnie dobry.

—Maria o Jagielle

Jagiełło jest porywczy i nie odpuści.

—Dobiesław

Etymologia Edytuj

Jogaiła w litewskiej etymologii ludowej oznacza "mężniejszy", "mocniejszy".

Relacje Edytuj

Skirgiełło Edytuj

...Ale tylko tobie ufam

—Jagiełło

Odcinek 271-5

Jagiełło z bratem

Skirgiełło był jednym z wielu braci Jagiełły oraz jego najbliższym współpracownikiem. Jogaiła darzył swego brata wielkim zaufaniem, świadczy to fakt, że powierzał Skirgielle liczne misje i zadania oraz żę uczynił go po swojej koronacji, namiestnikiem na Litwie. Jednak król nie popierał zamiłowania swego brata do piwa. Wielki książę uczynił swojego brata najpierw księciem trockim, następnie księciem połockim i księciem kijowskim.

Cyryl (Niemierza Kazimierzowic) Edytuj

Jagiełło nie ufa Cyrylowi. Wołał żeby Skirgiełło miał go na oku. Gdy Niemierza uratował Skirgiełło z rąk ludzi, nasłany przez Kiejstuta, wielki książę był mu wdzięczy za uratowanie brata oraz, podarował mu sztylet, na dowód na swojej wdzięczności oraz rzekł że, póki ma ten sztylet, jest bezpieczny na jego ziemiach. Książę był wściekły na Cyryla, gdy ten zabił Kiejstuta.

Wojdyłło Edytuj

Odcinek 255-14

Jagiełło z Wojdyłło

Wojdyłło był szwagrem Jagiełły. Jagiełło jak sam stwierdził, ufa Wojdylle,co było bardzo rzadkie, ponieważ według słów Skirgiełły magło komu uda. Jagiełło musiał ufać i cenić na tyle Wojdyłłę, by udzielić mu błogosławieństwa na ślub z jego siostrą, Marią. Gdy znalazł bojara, związanego do drzewa, bez namysłu ruszył mu na pomoc. Był rozżalony i zły na swojego stryja, za śmierć Wojdyłły.

Maria Olgierdówna Edytuj

Odcinek 268 Maria i Jagiełło

Jagiełło z Marią

Jagiełło kochał swoją siostrę. Pobłogosławił jej ślub z bojarem litewskim Wojdyłło, mimo sprzeciwów matki i tym, że jej wybranek nie był księciem, ani królewiczem. Chciał żeby jej był szczęśliwa. Przekonał matkę do błogosławieństwa córki i przyjścia na wesele. Jagiełło pocieszał ją, po śmierci Wojdyłły. Obiecywał że będzie przy niej, nawet jak będzie daleko.

Julianna Twerska Edytuj

Tobie winien miłość i więcej masz we mnie. Niż we wszystkich swoich dzieciach.

—Jagiełło

Odcinek 290-44

Jagiełło z matką

Jagiełło kochał swoją matkę, jednak nie słuchał jej rad, między innymi, aby się ożenił z Zofią, córką Dymitra i przyjął prawosławny chrzest. Chciał dla matki zdobyć Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jagiełło był zły na Kiejstuta, że Julianna musiała dzielić komnatę z szczurami. Jednakże mimo że go irytowała i denerwowała swoim gadaniem o Moskwie i chrzcie, nie chciał, żeby wyjechała do klasztoru. Bo jak sam stwierdził, potrzebuje jej. Był rozżalony i smutny, gdy Julianna w 1385 roku wyjechała na stałe do Kijowa. Pragnął jej błogosławieństwa na ślub z królową Jadwigą, którego nie dostał.

Ragana Edytuj

Odcinek 259-10

Jagiełło z Raganą

Ragana była litewską kapłanką, od której Jagiełło oczekiwał, że przepowie mu kim będzie jego przyszła żona. Ponadto Ragana była dawniej kochanką króla. Kapłanka był zakochana w wielkim księciu, lecz on tego uczucia nie odwzajemniał. Mimo to wciąż się o nią martwił, gdy był już żonaty, ale nie pozwalał się do niego zbliżać, gdyż mogło mu to zagrozić. Król nie chciał zmusić kobiety do chrztu. Ragana mimo wszystko jest mu bliską osobą.

Witold Kiejstutowicz Edytuj

Odcinek 276-12

Witold był bratem stryjecznym Jagiełło. Podążał ślepo za swoim ojcem, który nie był przychylny co do nowego wielkiego księża. Olgierdowicz starał się dojść do porozumienia z bratem stryjecznym, ponieważ nie chciał żeby przelewała się krew Giedyminowiczów na Litwie oraz starał się utrzymywać z nim, miarę poprawne stosunki.

Anna Światosławowna Edytuj

Anna była żoną Witolda. Jagiełło nie chciał brać, ani jej, ani jej córki, jako zakładniczek.

Gabija Edytuj

Jagiełło bardzo chciał poznać jedyną Litwińkę żyjącą w Krakowie. Poprosił kobietę o to, żeby przyjęła Raganę pod swój dach.

Galeria Edytuj

Grafiki promocyjne Edytuj

Sezon II Edytuj

Sezon III Edytuj

Korona

Bohaterowie - Sezony 1-2

Główni Bohaterowie Kazimierz III WielkiAldona Anna GiedyminównaAdelajda HeskaJadwiga Bolesławówna
Rodzina królewska Władysław I ŁokietekElżbieta ŁokietkównaKunegunda ŁokietkównaBolko II MałyElżbieta KazimierzównaKunegunda KazimierzównaAnna KazimierzównaJadwiga KazimierzównaKunegunda KazimierzównaKaźko IV SłupskiElżbieta PomorskaKonstancjaHenryk II ŚwidnickiAnna ŚwidnickaHenryk I JaworskiHenryk V ŻelaznyKarol RobertAndrzej AndegaweńskiEufemia GiedyminównaKenna Joanna OlgierdównaStefanElżbieta LuksemburskaWacław IV LuksemburskiBernard ŚwidnickiStefan AndegaweńskiKarol MartelGiedyminOlgierd GiedyminowicKiejstut GiedyminowicJan LuksemburskiKarol IV LuksemburskiAgnieszka HabsburgBogusław V PomorskiWarcisław V PomorskiJadwiga żagańskaWładysław II JagiełłoJoanna IBolesław III Płocki
Bohaterowie Drugoplanowi Krystyna RokiczanaCudkaEsterkaJasiek z MelsztynaSpycimir LeliwitaKanclerz ZbigniewJan GrotJan BodzętaWojciechEgleEliaszKatarzyna PileckaGabijaJózefRozaliaNiemierza z GołczyBożena TęczyńskaOdaJuttaJolentaIlzaPełka z SieciechowaMałgorzata TęczyńskaReginaJan JuraGuncel Reibnitz
Bohaterowie Trzecioplanowi Maciek z BartnicyOfka z KsiążaBognaKrystyn z SamborcaArunasBaśka DuninMikołaj LigęzaStanisławaHelenaSamuelMarcin CharcikWładysław GarbatyPrzemysł SieradzkiGrzegorz NekandaOpat JanKat JędrzejWitautasJolentaPaszekGedkoAudreJanisławGiovanniJagnaKuchmistrz (1325-1335)BellaWeronika SchwarzOliwier RatoldKlara PukarAndaIlonaPrzybysław z SierakowaHermanMaciej BorkowicPrzybysław z SierakowaMarcin z RajskaBeneszZbigniew JuraJanko z CzarnkowaMelaNikodem
Bohaterowie Epizodyczni Jan LuksemburskiGizelaNiemierza KazimierzowicPełka KazimierzowicHelena ReibnitzJan LigęzaAmadejPisarz BartłomiejLewek z OlkuszaHalszkaEdmundasMachnaŚmilBogdanBabkaRadosławMściszekHenryk von PlauenOstaszKrasnaVok KravarzFemkaDobiesław z KurozwękKupiec JarzynkaPodczaszy IdziKuchmistrzHińczaDorotaJakub z BiskupicLudwik von KoeningLenkaKachnaRezedaGizelaKrasnaMikołaj z BiechowaJan z SączaPiotr I CypryjskiGuillame de MachautWierzynekPełka KazimierzowicNiemierza KazimierzowicArnostWitowitPiotr z VolterryBłażej z RajskaGiovanni
Wspomnieni w serialu Niemoj z MorawicyUrszulaElżbietaPachnaŚwięta Jadwiga ŚląskaŚwięta KingaŚwięta Katarzyna ze SienyŚwięty Stanisław ze SzczepanowaKlara Zach Spytko II z MelsztynaJadwiga z Melsztyńskich PileckaJadwiga AndegaweńskaMaria AndegaweńskaElżbieta BośniaczkaMałgorzata Luksemburska (królewna czeska)Małgorzata Luksemburska (królowa Węgier)Otton
Korona

Bohaterowie - Sezon 3

Główni Bohaterowie Jadwiga AndegaweńskaWładysław II Jagiełło
Rodzina królewska Elżbieta BośniaczkaLudwik WęgierskiElżbieta ŁokietkównaMaria AndegaweńskaKatarzyna AndegaweńskaWilhelm HabsburgJulianna TwerskaLeopold III HabsburgViridis ViscountiKiejstut GiedyminowicWładysław OpolczykSkirgiełłoWitold KiejstutowiczMaria OlgierdównaAleksandra OlgierdównaWojdyłłoOlgierd GiedyminowicEufemia MazowieckaZygmunt LuksemburskiKorygiełłoAnna ŚwiatosławownaZofia WitoldównaSiemowit IV MazowieckiBorys KoriatowiczWigunt OlgierdowiczŚwidrygiełłoAndrzej Olgierdowicz
Bohaterowie Drugoplanowi Margit LackfiErzébet LackfiJasiek z MelsztynaPełka KazimierzowicNiemierza KazimierzowicSpytko II z MelsztynaBodzantaJan Radlica
Bohaterowie Trzecioplanowi Ojciec TomaszCudkaRaganaUrszulaIlonaHelena ReibnitzAndrzej WierzynekGniewosz z DalewicMikołaj z AlwerniiHanulAndaZawisza KurozwęckiDobiesław z KurozwękGniewosz z DalewicMarcin z RajskaGrzymekPrzedbor z BrzeziaŁaziebny OpanaszZniczEsterkaDomarat z PierzchnaKonrad von WallenrodeKonrad III Zöllner von RotensteinGniewosz z DalewicJan z TęczynaMścichnaŚmichnaKrystyna BieckaZawisza z OleśnicyFelicjaReginaMikołaj TrąbaKrystyn z OstrowaMikołaj z WenecjiHanka z KorczynaEngelhard von WildsteinElżbieta GranowskaWiseł CzamborKat JędrzejSirputisKlemens z MoskorzewaBohun ze StrzałyZbigniew z BrzeziaStanisław Czupurna
Bohaterowie Epizodyczni Maciek z BartnicyGizelaOtton z PilczyKlara PukarMamajaLisicaKazimierz III WielkiCztan z BorowinyWojciechWilhelm RotenbaumPawełGuncelPosłaniec z BudyJadwiga BolesławównaDominik
Wspomnieni w serialu Kaźko IV SłupskiKazimierz III WielkiAldona Anna GiedyminównaKrasnaPełka z SieciechowaNiemierza z GołczyŚwięty Łukasz EwangelistaZofia MoskiewskaDymitr DońskiMátyás LackfiJan KmitaMikołaj z KórnikaLudwik OrleańskiBirutaGuncel ReibnitzZbigniew z BrzeziaKarol V MądryIzoldaTristanNieznany z imienia chłopiecElżbieta GranowskaKarol III z DurazzoMikołaj z GaryWacław IV LuksemburskiWasyl I
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.