Korona Królów Wiki
Advertisement

Uniwersytet Jagielloński (Uniwersytet Krakowski) - najstarsza polska uczelnia i zarazem jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. Założony przez króla Kazimierza III Wielkiego w roku 1364. Po śmierci monarchy podupadł. Dzięki staraniom królowej Jadwigi Andegaweńskiej utworzony został w nim Wydział Teologiczny. Reaktywacja uniwersytetu stała się możliwa dzięki fundacji świętej Jadwigi, która w swym testamencie przeznaczyła na ten cel swoje kosztowności. Wypełniając wolę zmarłej małżonki, król Władysław II Jagiełło odnowił akademię w roku 1400. Na cześć Jadwigi i Jagiełły akademia została nazwana Uniwersytetem Jagiellońskim.

Advertisement