Korona Królów Wiki
Advertisement

Unia w Krewie lub Układ w Krewie — akt wydany 14 sierpnia 1385 roku przez wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę w Krewie, stanowiący jego zobowiązania przedślubne wobec Królestwa Polskiego. Wydanie aktu stanowiło wynik rozmów prowadzonych między księciem, a panami małopolskimi na zamku w Krewie dotyczących małżeństwa królowej Jadwigi Andegaweńskiej z Jagiełłą. Poprzedziły je jednak długoletnie negocjacje, między stroną litewską a polską, a także z królową Elżbietą Bośniaczką, matką Jadwigi.

Uczestnicy[]

Postanowienia[]

  • Chrystianizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  • Przyłączenie ziem litewskich i ruskich do Królestwa Polskiego.
  • Przyjęcie chrztu przez Jagiełłę.
  • Wielki Książę Litewski obiecał zapłacić odszkodowanie Wilhelmowi Habsburgowi — dawnemu narzeczonego Jadwigi Andegaweńskiej.
  • Jagiełło obiecał wypuścić polskich jeńców.
  • Objęcie tronu polskiego przez Jagiełłę.

Galeria[]


Korona.png

Wydarzenia w Koronie królów sezon 3

Wojny I wojna z Władysławem OpolczykiemII wojna z Władysławem OpolczykiemIII wojna z Władysławem Opolczykiem
Bitwy Bitwa pod StubnemBitwa nad Worsklą
Chrzty Chrzest JagiełłyChrzest Korygiełły Świdrygiełły i Wigunta OlgierdowiczówChrzest LitwyChrzest RaganyChrzest Elżbiety BonifacjiChrzest Pawła
Koronacje Koronacja Jadwigi AndegaweńskiejKoronacja Karola III z DurazzoKoronacja Władysława JagiełłyKoronacja Zygmunta LuksemburskiegoKoronacja Ludwika Węgierskiego na króla PolskiKoronacja Marii Andegaweńskiej
Pogrzeby Pogrzeb Olgierda GiedyminowicaPogrzeb Elżbiety ŁokietkównyPogrzeb KorygiełłyPogrzeb SkirgiełłyPogrzeb Marii AndegaweńskiejPogrzeb Jadwigi Andegaweńskiej i Elżbiety Bonifacji
Rozejmy Rozejm w Nowym Korczynie
Ugody Ugoda w Ostrowie
Przywileje i Unie Unia w Krewie
Traktaty pokojowe Pokój na wyspie Salin
Zjazdy Zjazd lubelskiZjazd w RadomskuII Zjazd w RadomskuZjazd w SieradzuII Zjazd w Sieradzu
Śluby Wesele Dawida Horodeckiego i Marii OlgierdównyWesele Lucy Viscontiego i Margit LackfiWesele Spytka z Melsztyna i Erzebet LackfiŚlub Jadwigi Andegaweńskiej i Wilhelma HabsburgaŚlub Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława JagiełłyŚlub Marii Olgierdówny z WojdyłłąŚlub Siemowita Mazowieckiego i Aleksandry OlgierdównyŚlub Jana z Kościelca z MścichnąŚlub Wigunta Olgierdowicza z Jadwigą OpolskąŚlub Elżbiety z Pilczy z Janem z JicinaWesele Sirputisa i Margit LackfiŚlub Zofii Witoldówny i Wasyla
Wydarzenia współczesne I Piknik z Koroną królówII Piknik z Koroną królów
Advertisement