Korona Królów Wiki
Advertisement

Sponsalia de futuro (w przekładzie z łaciny: zaręczyny na przyszłość) – kanoniczna forma zaręczyn stosowana przez dynastie, panujące w Europie w czasach średniowiecznych i nowożytnych. Pozwalała ona na uroczyste zaręczyny niepełnoletnich kandydatów, dzięki czemu możliwe było, zawieranie przypieczętowanych małżeństwem sojuszy, bez względu na wiek potomków rodu.

Przykłady ,,małżeństw na przyszłość"[]

Jadwiga Andegaweńska i Wilhelm Habsburg

Advertisement