Korona Królów Wiki
Advertisement

Sezon I >> Sezon II >> Sezon III

Sezon III - trzeci i zarazem finałowy sezon serialu Korona Królów, opowiadający o panowaniu Andegawenów i początkach dynastii Jagiellonów. Głównymi bohaterami są królowa Jadwiga Andegaweńska i król Władysław Jagiełło. Akcja sezonu obejmuje lata 1376-1399 (23 lata).

Premierowa emisja odbyła się 9 września 2019 roku. Zdjęcia ruszyły w czerwcu 2019 roku, zostały przerwane w marcu 2020 w związku z epidemią. Wznowiono je na początku czerwca tego samego roku. Sezon składa się ze 155 odcinków. Do 1 maja wyemitowano 131 epizodów. Emisja finałowych 24 epizodów zaczęła się 31 sierpnia 2020. Finał sezonu odbył się 8 października 2020.

Fabuła[]

Wielkie emocje. Wielkie wyzwania. Wielkie nadzieje.

Jadwiga rządziła krótko, zmarła młodo, zaręczyny z habsburskim księciem Wilhelmem zostały zerwane, by mogła poślubić Jagiełłę. W młodym wieku została królem Polski, której nie znała, a zaraz później żoną litewskiego księcia. Historia się nie powtarza, choć na Wawelu znów – jak w pierwszym sezonie - spotkały się dwie kultury: litewska i polska. I >znowu spotkały się dwie silne osobowości. Znów losy Polski stały się zależne od małżeństwa króla Polski z potomkiem Giedymina. Jadwiga zostanie świętą, Jagiełło pokona Krzyżaków. Jacy byli dla siebie? Co czuli w najważniejszych chwilach swego panowania? Czy zdołali się pokochać pokonując przeciwności?

Odwaga będzie mierzyć się z tchórzostwem, wielkość z małością, wspaniałomyślność z chciwością i wyrachowaniem. Dramat zmieniać się będzie w tragedię i komedię, łzy mieszać ze śmiechem. W trzecim sezonie „Korony królów” rozegra się wielki teatr ludzkich namiętności.

Kończą się rządy węgierskiego króla Ludwika Andegaweńskiego, który otrzymał polską koronę na mocy umowy z Kazimierzem Wielkim. Węgrzy uznają go za wielkiego władcę, ale Ludwik myślami jest daleko od Wawelu. Po jego śmierci nastaje czas niebezpiecznego bezkrólewia, a młodziutkie córki Ludwika, z których jedna ma zasiąść na polskim tronie, nie wydają się być gwarantami jedności i trwałości państwa.

Polska korona staje się przedmiotem pożądania kolejnych pretendentów, w których żyłach płynie piastowska krew. Dla swoich ambicji gotowi są pogrążyć kraj w wojnach domowych. Polsce, którą z takim trudem zjednoczył Władysław Łokietek, grozi znowu chaos i rozpad na małe księstwa.

Po wielu sporach i rozgrywkach pomiędzy polskimi możnowładcami a węgierską królową wdową, zwaną Bośniaczką, do Krakowa przyjeżdża wreszcie młodziutka, nastoletnia Jadwiga. Jest niezwykle dojrzała i szlachetna. Kocha się wciąż w przyobiecanym jej narzeczonym, Wilhelmie Habsburgu, dziedzicu niewielkiego i mało ważnego księstwa Austrii. Tymczasem krakowscy panowie ujrzeli w młodym Litwinie Jogaile władcę o ogromnej mądrości i charyzmie. Sojusz z wielką Litwą, pod wspólnym berłem jest dalekosiężnym planem, podstawą powstałej później Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Średniowiecze buzuje namiętnościami, ludzie gorąco wierzą w Boga, lecz chętnie też ulegają szatańskim podszeptom. Rozgrywki polityczne, walka o tron, spiski możnych i władców stworzą główny nurt opowieści tego sezonu. Szlachetność i mądrość będą się potykać z żądzą władzy, chciwością i zdradą. No i oczywiście miłość, rządząca sercami, a często i umysłami rycerzy, dworzan i mieszczan.[1]

Obsada[]

Główna[]

Drugoplanowa[]

Trzecioplanowa[]

i inni

Zwiastun Sezonu III[]

Galerie[]

Plakaty[]

Grafiki promocyjne[]

Galeria odcinków[]

Filmy[]

Przypisy[]

  1. Opis sezonu z oficjalnej strony serialu TVP
Advertisement