Korona Królów Wiki
Advertisement

Sanok — miasto w południowo - wschodniej Polsce, położone w Kotlinie Sanockiej, w dolinie Sanu, w województwie podkarpackim. Pierwsza wzmianka o grodzie pochodzi z 1150 roku z ruskiego latopisu. Gród był przez wieki terenem spornym pomiędzy Rusią a Królestwem polskim i węgierskim. W 1339 na prawie magdeburskim miasto lokował na nowo książę halicko - włodzimierski Bolesław Jerzy Trojdenowicz. W 1340 roku król Kazimierz III Wielki jako dziedzic Bolesława Trojdenowica wcielił ostatecznie Sanok do Królestwa Polskiego.

Wydarzenia[]

Advertisement