Korona Królów Wiki
Advertisement

Rurykowicze — ród ruski, wywodzący się od legendarnego wodza Waregów – Ruryka I, pochodzącego najprawdopodobniej z Półwyspu Jutlandzkiego. Dynastia ta sprawowała rządy w Wielkim Księstwie Moskiewskim i Carstwie Rosyjskim do 1610 roku (z przerwą w latach 1598-1606). Jedynymi przedstawionymi przedstawicielkami tej dynastii były dwie wielkie księżne litewskie: Julianna Twerska i Anna Światosławowna.

Członkowie dynastii przedstawieni lub wspomniani w serialu[]

Członkowie przedstawieni[]

Członkowie wspomniani[]

  • Dymitr Doński — wielki książę moskiewski 1359-1389 i włodzimierski.
  • Wasyl I (ur. 30 grudnia 1371 r.) — wielki książę moskiewski od 1389, najstarszy syn Dymitra Dońskiego i wielkiej księżnej Eudoksji, córki wielkiego księcia Niżnego Nowogrodu i Riazania Dymitra Konstantynowicza. Jego małżonką była Zofia Witoldówna, córka Witolda Kiejstutowicza.
  • Zofia Moskiewska — księżniczka moskiewska, córka wielkiego księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego, niedoszła małżonka Jagiełły.
Korona.png

Dynastie, występujące w serialu

Główne PiastowieAndegawenowieGiedyminowiczeJagiellonowieDynastia cylejska
Sezony 1-2 AndegawenowieArpadowieDynastia heskaGiedyminowiczeGryficiHabsburgowieLuksemburgowiePiastowieWittelsbachowie
Sezon 3 AndegawenowieDynastia cylejskaGiedyminowiczeGryficiHabsburgowieJagiellonowieKotromanowiczeLancasterowieLuksemburgowiePiastowieRurykowiczeWalezjusze
Jagiellonowie Dynastia cylejskaLuksemburgowieJagiellonowiePiastowieGiedyminowiczeRurykowicze
Advertisement