Korona Królów Wiki
Advertisement

Ruś (inna nazwa dla Rusi Halicko-Wołyńskiej, używana w ,,Koronie Królów") — kraina leżąca u dorzeczy Dniestru i Bugu, tereny na wschód od Małopolski. ,,Ruś" była kulturalnie i religijnie tożsama z Rusią Kijowską. Ruś dzieliła się na ziemie: Przemysko-Sanocką, Chełmską, Bełzką, Włodzimierską, Halicką, Lwowską, Podolską i Krzemieniecką.

Historia[]

Sezon I[]

W trakcie trwania I sezonu większość Rusi Halicko-Wołyńskiej leżała w rękach Bolesława Jerzego Trojdenowicza z mazowieckiej linii Piastów. Był on żonaty z Eufemią Giedyminówną, córką Giedymina. Dzięki temu małżeństwu zneutralizował on zagrożenie ze strony Litwinów.

Na drugim zjeździe w Wyszehradzie Bolesław ustanowił króla Kazimierza III Wielkiego swoim następcą. Z kolei sam król ustalił z gospodarzem spotkania, królem Węgier Karolem Robertem, warunki sukcesji na Rusi. Po śmierci piasta jego syn miałby odsprzedać Ruś Węgrom.

W 1339 roku bojarzy Haliccy otruli księżną Eufemię Giedyminówną, grożąc, że to samo stanie się z Bolesławem. Piast został otruty rok później.

Sezon II[]

Po śmierci Jerzego Trojdenowicza doszło do podziału jego ziem. Kazimierz przejął jedynie Przemyśl i Sanok. Lubart przejął Włodzimierz, Chełm i Bełz. Reszta ziem przypadła bojarowi imieniem Dymitr Detko. Dymitr uznawał zależność początkowo od Tatarów, a następnie od króla Kazimierza.

Po śmierci bojara w 1347 jego ziemie przejął Lubart, co wywołało wojnę. Pierwszy jej etap zakończył się krótkotrwałym rozejmem. Na jego mocy w Krzemieńcu zapanował Jerzy Narymuntowicz, który miał być zależny od Polski i Litwy.

W 1351 rozpoczął się drugi etap wojny o dziedzictwo Trojdenowicza. W jego wyniku Kazimierz opanował Halicz, Lwów, Chełm, Bełz i Włodzimierz. Utrzymał on jedynie dwa pierwsze miasta.Do 1354 Chełm, Bełz i Włodzimierz powróciły do Litwy.

Wojna o Halicz i Wołyń zakończyła się 1366, po trzecim i ostatnim etapie walk. W wyniku pokoju Kazimierz zajął Krzemieniec, Jerzy Narymuntowicz został jego lennikiem w Chełmie i Bełzie, a Aleksander Korjatowicz - we Włodzimierzu i na Podolu.

Po śmierci króla Kazimierza jego ziemie zostały przejęte przez jego siostrzeńca, króla Ludwika Węgierskiego.

Sezon III[]

III sezon na Rusi zaczął się od najazdów Kiejstuta Giedyminowica i Lubarta Giedyminowica, którzy zajmowali kolejno Włodzimierz a następnie Chełm i Bełz. Brak reakcji Budy na te wydarzenia skutkował rzezią Węgrów w Krakowie]. Następstwem Rzezi Węgrów była wyprawa króla Ludwika Węgierskiego na Litwę i odzyskanie Chełma i Bełzu. W 1381 roku król Ludwik włączył Ruś do korony węgierskiej.

Po śmierci Ludwika Węgierskiego Ruś pozostała przy koronie Świętego Stefana do 1387, kiedy Jadwiga i Władysław Jagiełło zajęli całość Rusi pozostającej przy Węgrzech.

Advertisement