Korona Królów Wiki
Advertisement

Proces warszawski — proces wytoczony przez Królestwo Polskie przeciwko zakonowi krzyżackiemu przed sądem Stolicy Apostolskiej. Papież Benedykt XII w celu zbadania podstawy oskarżenia na miejscu wysłał dwóch kardynałów - kurialistów: Piotra, prezbitera tytułu św.Praksedy i Jana, diakona tytułu św. Teodora. Wkrótce Piotr wyjechał z misją z Awinionu a Jan zmarł. Wyniki badań obu kardynałów przedstawił papieżowi biskup portueński Jan, co stało się podstawą do wytoczenia właściwego procesu. Strona polska skarżyła Zakon o bezprawny zabór Pomorza Gdańskiego, Kujaw oraz ziem: chełmińskiej, michałowskiej i dobrzyńskiej. Poruszona została również kwestia wojny z Zakonem w 1331 r (brutalne najazdy na Wielkopolskę, palenie kościołów, mordowanie ludności). Właściwy proces rozpoczął się 4 lutego 1339 r w Warszawie, stronę polską reprezentowali: Bertold z Raciborza, Jarosław Bogoria oraz Wojciech, kapelan królewski. Zakon krzyżacki był reprezentowany przez Jakuba z Biskupic i kleryka Bandona. Sędziami papieski byli: Galhard de Carceribus i Piotr de Annency. Od lutego do września przesłuchano 126 polskich świadków. Wyrok ogłoszono 15 września 1339r, był niekorzystny dla Zakonu. Oprócz nakazu zwrotu zagrabionych ziem Krzyżacy mieli wypłacić stronie polskiej odszkodowanie w wysokości 194 500 grzywien polskich oraz pokryć koszty procesu. Przedstawiciel Zakonu, Bandon, przybył wyłącznie na ogłoszenie wyroku i od razu złożył apelację. Wyrok sądu nigdy nie został ratyfikowany.


Korona.png

Wydarzenia w Koronie królów sezony 1-2

Wojny Wojna polsko - czeska
Bitwy
Chrzty Chrzest Aldony Anny GiedyminównyChrzest Pełki i Niemierzy KazimierzowicówChrzest Anny Kazimierzówny
Koronacje Koronacja Adelajdy HeskiejKoronacja Elżbiety BośniaczkiKoronacja Jadwigi ŻagańskiejKoronacja Kazimierza Wielkiego i Aldony Anny GiedyminównyKoronacja Ludwika Węgierskiego na króla WęgierKoronacja Ludwika Węgierskiego na króla Polski
Najazdy Najazd Jana Grota na Wawel
Przywileje Przywilej koszycki
Obłóczyny Obłóczyny Jadwigi KaliskiejObłóczyny Szymona
Pogrzeby Pogrzeb Władysława ŁokietkaPogrzeb Aldony Anny GiedyminównyPogrzeb Jadwigi KaliskiejPogrzeb Grzegorza NekandyPogrzeb Karola RobertaPogrzeb Kazimierza Wielkiego
Rozejmy Rozejm w Nowym Korczynie
Ugody
Traktaty pokojowe Pokój kaliskiPokój w Namysłowie
Zjazdy I Zjazd WyszehradzkiII Zjazd Wyszehradzki
Procesy Proces warszawski 1339
Wesela Ślub Kazimierza Wielkiego z Aldoną Anną GiedyminównąŚlub Niemierzy z Gołczy z Cudką z RzochowaŚlub Mikołaja Ligęzy z HalszkąŚlub Bolka Małego z Agnieszką HabsburżankąŚlub Jaśka z Melsztyna z Zofią z KsiążaŚlub Bogusława Pomorskiego z Elżbietą KazimierzównąŚlub Ludwiga Bawarskiego z Kunegundą KazimierzównąŚlub Mikołaja Jegera z GabijąŚlub Kazimierz Wielkiego z Krystyną RokiczanąŚlub Jana Jury z JuttąŚlub Karola Luksemburskiego z Anną ŚwidnickąŚlub Karola Luksemburskiego z Elżbietą PomorskąŚlub Kazimierza Wielkiego z Jadwigą Żagańską
Wydarzenia współczesne I Piknik z Koroną królówII Piknik z Koroną królów
Advertisement