Korona Królów Wiki
Advertisement

Połock (księstwo połockie) — miasto na Białorusi, u ujścia Połoty do Dźwiny. Centrum rejonu połockiego. Dawniej księstwo połockie. W latach 1500 – 1772 stolica województwa połockiego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Książęta połoccy[]

Advertisement