Korona Królów Wiki
Advertisement
Ta strona to zalążek artykułu. Możesz pomóc Korona Królów Wiki rozbudowując ją!

Piastowie — pierwsza historyczna, dynastia, panująca. Wokół członków tej dynastii, rozgrywają się wydarzenia pierwszego i drugiego sezonu serialu Korona Królów.

Członkowie dynastii przedstawieni lub wspomniani w serialu[]

Kazimierz III Wielki — członek dynastii i król Polski

 • Kazimierz III Wielki — król Polski w latach 1333-1370, mąż kolejno: królowej Aldony Anny Giedyminównej, królowej Adelajdy Heskiej, mieszczki Krystyny Rokiczanej i królowej Jadwigi żagańskiej.
 • Elżbieta Łokietkówna — królewna Polski, królewna Węgier; córka króla Polski Władysława I Łokietka i królowej Jadwigi Bolesławówny, siostra Kazimierza Wielkiego, Stefana i Kunegundy Łokietkównej.
 • Kunegunda Łokietkówna — królewna polska i księżna świdnicka, córka króla Polski Władysława I Łokietka i królowej Jadwigi Bolesławówny: siostra Stefana, Kazimierza Wielkiego i Elżbiety Łokietkównej, matka Bolko II Małego, Konstancji i Henryka II Świdnickiego.
 • Kunegunda Kazimierzówna — najmłodsza córka króla, Kazimierza Wielkiego i jego żony, Aldony Anny Giedyminównej; siostra Elżbiety Kazimierzówny, przyrodnia siostra Jolenty, Jadwigi, Anny i Kunegundy Kazimierzównych. Księżna Bawarii, elektorowa Brandeburska; była żona Ludwiga IV Rzymianina.
 • Elżbieta Kazimierzówna — najstarsza córka Kazimierza Wielkiego i Aldony Anny Giedyminównej; siostra Kunegundy Kazimierzówny, przyrodnia siostra Jolenty, Jadwigi, Anny i Kunegundy Kazimierzównych. Była żoną Bogusława V Pomorskiego.
 • Kunegunda Kazimierzówna — królewna polska, córka Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Żagańskiej; siostra Anny i Jadwigi Kazimierzównych, przyrodnia siostra Jolenty, Elżbiety i Kunegundy Kazimierzównych.
 • Jadwiga Kazimierzówna — królewna polska: córka Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Żagańskiej; siostra Anny i Kunegundy Kazimierzównych, przyrodnia siostra Jolenty, Elżbiety i Kunegundy Kazimierzównych.
 • Bolko II Mały — książę świdnicki, syn Kunegundy Łokietkówny i Bernarda Świdnickiego: wnuk Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny.
 • Stefan Łokietkowic — królewicz polski, syn byłego króla polski, Władysława Łokietka i królowej Jadwigi Bolesławówny: brat Kazimierza Wielkiego, Elżbiety i Kunegundy Łokietkównych.
 • Konstancja Świdnicka — księżniczka świdnicka, księżna głogowska; córka Kunegundy Łokietkówny i siostra Bolka II Małego. Obecnie mniszka w klasztorze w Sączu.
 • Henryk II Świdnicki — Książę świdnicki, syn księżnej Kunegundy Łokietkówny i Bernarda Świdnickiego.
 • Anna Świdnicka — księżniczka świdnicka, córka księcia świdnickiego Henryka II i Katarzyny; żona Karola IV Luksemburskiego. Królowa Czech i Cesarzowa Rzymian.
 • Henryk I Jaworski — książę Jaworski, stryj księcia Bolka II Małego, księża Henryka II Świdnickiego i księżnej Konstancji.
 • Henryk V Żelazny — książę żagański w latach 1342–1369, ojciec królowej polski, Jadwigi Żagańskiej.
 • Eufemia Mazowiecka — księżniczka mazowiecka, księżna opolska. Druga żona księcia Władysława Opolczyka.
 • Władysław I Łokietek — król Polski; mąż królowej Jadwigi Kaliskiej, córkę księcia Bolesława Pobożnego, ojciec króla Kazimierza Wielkiego, księżnej Kunegundy Łokietkównej i królowej Elżbiety Łokietkównej.

Spowinowaceni/Spokrewnieni[]

 • Elżbieta Pomorska — księżniczka pomorska, królowa czeska i cesarzowa rzymska, córka księcia pomorskiego Bogusława V Pomorskiego i królewny polskiej, Elżbiety Kazimierzówny. Siostra Kaźka IV Słupskiego.
 • Kaźko IV Słupski —— książę pomorski, dobrzyński, inowrocławski i słupski. Niedoszły król polski, syn księcia pomorskiego Bogusława V Pomorskiej i królewny polskiej Elżbiety Kazimierzówny.
 • Maria Andegaweńska — król Węgier i Chorwacji, córka króla Węgier Ludwika Węgierskiego i królowej Elżbiety Bośniaczkiej. Siostra królowej Jadwigi Andegaweńskiej i Katarzyny Andegaweńskiej.
 • Jadwiga Andegaweńska — królowa Polski, córka króla Węgier Ludwika Węgierskiego i królowej Elżbiety Bośniaczkiej. Siostra króla Marii Andegaweńskiej i Katarzyny Andegaweńskiej.
 • Katarzyna Andegaweńska — córka króla Węgier Ludwika Węgierskiego i królowej Elżbiety Bośniaczkiej, siostra króla Marii Andegaweńskiej i królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Wyznaczono jej rolę króla Polski.

Królowie Polscy z dynastii Piastów ukazany w serialu[]

 • Władysław I Łokietek — król Polski; mąż królowej Jadwigi Kaliskiej, córkę księcia Bolesława Pobożnego, ojciec króla Kazimierza Wielkiego, księżnej Kunegundy Łokietkównej i królowej Elżbiety Łokietkównej.
 • Kazimierz III Wielki — król Polski w latach 1333-1370, mąż kolejno: królowej Aldony Anny Giedyminównej, królowej Adelajdy Heskiej, mieszczki Krystyny Rokiczanej i królowej Jadwigi żagańskiej.

Królowe z dynastii Piastów ukazane w serialu[]

 • Elżbieta Łokietkówna — królewna polska, królowa Węgier, regentka w Polsce. Córka króla Polski Władysława Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, córki księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego.

Księżne z dynastii Piastów[]

Cesarzowe[]

Korona.png

Dynastie, występujące w serialu

Główne PiastowieAndegawenowieGiedyminowiczeJagiellonowieDynastia cylejska
Sezony 1-2 AndegawenowieArpadowieDynastia heskaGiedyminowiczeGryficiHabsburgowieLuksemburgowiePiastowieWittelsbachowie
Sezon 3 AndegawenowieDynastia cylejskaGiedyminowiczeGryficiHabsburgowieJagiellonowieKotromanowiczeLancasterowieLuksemburgowiePiastowieRurykowiczeWalezjusze
Jagiellonowie Dynastia cylejskaLuksemburgowieJagiellonowiePiastowieGiedyminowiczeRurykowicze
Advertisement