Korona Królów Wiki
Advertisement
Odpłacę za to, co spotkało naszą rodzinę. Nic nie pojmujesz, dni synów Giedymina są policzone. Wybija godzina zemsty.

—Niemierza do Pełki

Niemierza Kazimierzowic znany również jako Cyryl i Pomsta (ur. 1352 r.) — nieślubny syn Cudki i króla Polski, Kazimierza Wielkiego, powszechnie uznany za syna rycerza Niemierzy z Gołczy; brat bliźniak Pełki Kazimierzowica. Mąż Heleny Reibnitz, ojczym Guncela. Dawny druh księcia Skirgiełło. Przyrodni brat córek króla: Elżbiety Kazimierzównej, Kunegundy Kazimierzównej, Anny Kazimierzównej, Jadwigi Kazimierzównej, Jolenty i Kunegundy Kazimierzównej. Jego chrzestną została Kunegunda Kazimierzówna.

W latach 13771382 przybywał na Litwie, znany jako Cyryl oraz w tym samym czasie, szpiegował dla Zakonu krzyżackiego jako Pomsta. Po powrocie do Polski, zaczął służyć Koronie. Był jednym z najwierniejszych rycerzy królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

Biografia[]

Niemierza urodził się jako nieślubny syn wdowy Cudki i króla, Kazimierza Wielkiego. Miał brata bliźniaka, Pełkę. Matka próbowała ukryć ich prawdziwą tożsamość, twierdząc że są synami jej zmarłego męża — Niemierzy z Gołczy. Był wychowany przez matkę w Gołczy, która powtarzała mu i jemu bratu, dwa imiona: Niemierza i Pełka. Możliwe, że od najmłodszych lat zrodziło się w nim, poczucie zemsty za krzywdy swojego dziadka, Pełka z Sieciechowa i "ojca" Niemierzy z Gołczy. W nieznanym momencie swojego życia wziął sobie za żonę Helenę Reibnitz, córkę rycerza Guncela. Możliwe że zamieszkiwali Gołczę, a później jedną z kamienic w Krakowie.

W roku 1377 został szpiegiem krzyżackim, a także zaufanym człowiekiem i druhem księcia Skirgaiły. W 1382 r. w ramach zemsty za śmierć ojca i dziada zamordował księcia Kiejstuta Giedyminowica, w późniejszym czasie również Lisicy, chcąc uratować Pełkę. Niemierza po powrocie do Polski został wiernym rycerzem królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

Historia[]

Sezon 1[]

Postać nie występuje.

Sezon 2[]

Urodził się w 1352 r. Był bękartem króla Kazimierza Wielkiego i dwórki Cudki. Matka próbowała ukryć jego tożsamość twierdząc, że jest synem jej zmarłego męża Niemierzy z Gołczy, ale ze względu na upływ czasu pomiędzy śmiercią, a narodzinami dwór i krakowski kler domyślili się prawdy. Powyższe okoliczności doprowadziły do trudności z jego chrztem, ale dzięki wsparciu królewny polskiej Kunegundy Kazimierzówny ostatecznie został ochrzczony.

W czasie wizyty Cudki na dworze krakowskim w 1370 r. Kobieta podczas rozmowy z królem Kazimierzem wspomniała mu o bliźniakach.

Sezon 3[]

1376 r. Niemierza poszedł na wojnę z Litwinami i ślad po nim zaginął. Jego matka martwi się jego losem, jednak niespodziewanie się pojawia w Wilnie w Wielkim Księstwie Litewskim. Szuka Kiejstuta Giedyminowica, któremu chce służyć. Spotyka w karczmie Wojdyłło i księcia Skirgiełło, który rani go w ramię. Niedługo później ukryty za krzakami, obserwuje rozmowę dwóch Litwinów: Jagiełły i Skirgiełło z Krzyżakiem, Konrad von Wallenrode. Podczas tej rozmowy została ustalona umowa o nieatakowaniu przez Krzyżaków przez trzy dni oraz przez Litwinów. Wkrótce został schwytany przez Krzyżaków, którzy przyprowadzili go przed obliczem Konrada. Niemierza przedstawił się mu jako Rycerz Pomsta. Proponuje Konradowi, że będzie szpiegował dla Krzyżaków w Wilnie.

1377 r. Niemierza został odnaleziony ranny przez księcia Skirgiełło, któremu przedstawia się jako Cyryl. Skirgiełło opatruje go i przeprasza za wcześniejszą sytuację. Niemierza mówi księciu, że jego ojciec był rycerzem i że nie żyje. Cyryl szybko się staje się druhem księcia i jego zaufanym człowiekiem. Wkrótce Niemierza informuje Wallenroda, że to doskonała okazja, by zabić bliskich wielkiego księcia, a przynajmniej jego brata Kiejstuta. Krzyżak odmawia. Cyryl później uczestniczy w pogrzebie Olgierda Giedyminowica, podczas którego widzi, jak jego bliscy podpalają ciało zmarłego. Wkrótce wielki książę, wysyła Cyryla i Skirgiełło na wojnę w obronie Bełza i skarbu, jakim jest Ikona Matki Przeczystej.

Niemierza z Skirgiełło

1379. Posłowie litewscy zamiast do Budy, docierają do Malborka. Cyryl martwi się, że zostanie przez Krzyżaków rozpoznany jako Pomsta i Skirgiełło dowie się prawdy. Niemierza po kryjomu rozmawia z Konradem, który daje mu zadanie. Ma za zadanie zabić Jagiełłę, później rozmawia z dwoma Litwinami o Kiejstucie i dwóch polskich posłach. Wkrótce pojawia się Skirgiełło z darami od zakonu, Niemierza przeprasza Boga za swoje przewinienia. Posłowie wyruszają do Budy, gdzie Cyryl spotyka swojego brata Pełkę, który go rozpoznał. Wkrótce Niemierza wyjawia mu swój plan. Ich rozmowę przerywa Margit.

Napadli na nas, jego ludzie. Chciał Ci brata zabić.
Wypytywali o nasze układy z Ludwikiem. Wierz mi, nie pisnęliśmy, ani słowem. Zabili naszych wołów i nasz chcieli ubić, ale zdołałem zbiec. Zabrałem twojego brata.

—Niemierza wyjaśniający Jagiełłę, co się stało podczas napadu

1380. Podczas powrotu na Litwę Niemierzę i Skirgiełłę napadają ludzie, przebrany za Krzyżaków. Zostali nasłani przez księcia Kiejstuta. Wysłanniki Kiejstuta, zabili ich wołów. Cyryl gdy jeden z nich, sprawdzał czy żyje, udał że był martwy oraz przysłuchiwał się ich rozmowom. Gdy większość, z nich poszła wykopywać dół na ich ciała. Niezauważony stanął i zabił dwójkę z nich, która została by pilnować. Uratował skatowanego towarzysza. W nagrodę otrzymuje od Jagiełły, sztylet, na znak wdzięczności. Dzięki temu sztyletowi, Kazimierzowic był bezpieczny na Litwie.

Niemierza z Kiejstutem w jego celi

1382. Cyryl wciąż pragnie zabić Kiejstuta. Mężczyzna uczestnicy w rozmowach pomiędzy Jagiełłą a Kiejstuta oraz kiedy Giedyminowicz, został uwięziony w zamku w Krewie. W dalszym ciągu proponuje Jagielle, że zabije Kiejstuta, jednak książę mu zabrania. Wkrótce Niemierza niepostrzeżenie wymknął się z komnaty. Niezauważony przez strażnika, który go pilnował. Przyjechał do zamku w Krewie, z zamiarem dokonania aktu zemsty. Został zatrzymany przez tamtejszych strażników, którzy dostali rozkaz od Jagiełły, by nikt nie wchodził do celi więźnia. Jednakże wymyślił że został wysłany przez Jagielle, by powiększyć nadzór i przesłuchać księcia, pokazuje im również sztylet, który dostał od Wielkiego księcia. Dzięki temu mógł wejść do celi więźnia, z którym został sam na sam przez całą noc. Kazimierzowic zostaje z Kiejstutem, aż do rana. Gdy Giedyminowic wspomniał i wyśmiał, że nie był synem Niemierzy z Gołczy, ten go dusi. Wciąż w głowie Niemierzy dudniły słowa starszego mężczyzny, że był synem innego mężczyzny, z którym jego matka się pocieszyła po śmierci swego męża. Wyszedł w pośpiechu, spotkał Lisicę, którego okłamał że Kiejstut się modlił. Bowiem nie chciał by ktoś wszedł do celi księcia i się wydało od razu, ze on go zabił. Niemierza uciekł, jednak niedługo później został złapany i przywiązany do drzewa przez Lisicę i jego ludzi, którzy chcieli dokonać zemsty za śmierć księcia Kiejstuta. Pełka, który akurat wtedy przebywał w karczmie, uratował go z opresji. Nim zemdlał, przyznał swemu bratu, że pomścił śmierć ich ojca i dziada.

Niemierza udaremnia zamach na życie królewny Jadwigi Andegaweńskiej

1384. Pełka próbuje dowiedzieć się, czy dziecko Heleny było jego. Niemierza z zazdrości rani brata, ale później go ratuje, ponieważ Pełka staje się ofiarą ataku ze strony Lisicy. Kazimierzowic był przerażony myślą, o Jagielle na tronie. Mężczyzna posłuchał rozmowę Skirgiełły z Hanulem.

Nie mam po co żyć. Żona ma dziecko z innym. Brat mnie zdradził. Zabij.

—Niemierza

Niemierza z Jadwigą u mlecarza

1385. W Krakowie roznosi się wieść, że na tronie polskim ma zasiąść Litwin. Nimierza był przerażony tą perspektywą. Bał się, że zostanie rozpoznany w Krakowie. Wkrótce królowa Jadwiga planuje wyjazd do Budy. Niemierza zobowiązuje się, odwieść Jadwigę do swej matki. Dla niego była to szansa wydostanie się z Krakowa i uniknięcia spotkania z Litwinami. Jednakże dziewczyna zmienia zdanie, a w karczmie dochodzi do spotkania mężczyzny z Skirgiełłą, który przyjechał do króla z darami. Książę robi w karczmie, zamieszanie. Dawni druhowie rozmawiają, popijając to piwem. Niemierza wyznaje , że Skirgiełło i Jagiełło byli dla niego jak bracia. Budzi się związany, prawdopodobnie przez księcia, siedząc na stołku. Kazimierzowic prosi o Litwina, żeby go zabił. Skirgiełło zastanawia się nad tym, jednak daruje mu życie. Odchodzi zostawiając na stole nóż, by mógł przeciąć sznurki. Skirgiełło zostaje na Wawelu, a mężczyzna towarzyszył mu podczas zwierzania Krakowa. Kazimierzowic szybko się stał jednym z najwierniejszych rycerzy króla polski, Jadwigi Andegaweńskiej. Towarzyszył kobiecie podczas jednego podczas podróży do Sącza czy podczas wizyty u mlecarza.

Wygląd[]

W serialu Niemierza został ukazany jako mężczyzna o jasnych włosach, sięgających prawie do szyi i niebieskich oczach. Ma lekki zarost.

Cytaty[]

Jestem tutaj by się bronić.

—Cyryl do Skirgiełło

Władca musi usuwać wrogów, albo sam zginie.

—Cyryl do Jagiełły

Myśli że zbawi moją duszę. - Kiejstut
Już za późno na to. — Niemierza
Tak mówi, twój Bóg? - Kiejstut
Mój Bóg o Tobie zapomniał. Ale ja nie. — Niemierza
Kim jesteś ? - Kiejstut
Twoim sumieniem. — Niemierza
Czego chcesz ? - Kiejstut
Pomówić o twoich grzechach. — Niemierza
Chcę, żebyś cierpiał. Tak jak mój ojciec i dziad. Kiedy czekali na egzekucje. (..) Z życia mojej matki, zrobiłeś pasmo boleści. Jednego dnia straciła i ojca i męża.

—Niemierza do Kiejstuta

Nie było chwili, żebym o tobie nie myślał (..) Chce się nacieszyć moją piękną i kochaną żoną.

—Niemierza do Heleny Reibnitz

Jestem po stronie twojej i Jogaiły. Jogaiły byłby lepszym królem, niż Habsburg.

—Niemierza do Skirgiełły

Cytat o Niemierzy[]

Zawsze był bardzo odważny.

—Helena o Niemierzy

Relacje[]

Pełka Kazimierzowic[]

Niemierza z bratem

Niemierza kochał swego brata bliźniaka, ale są bardzo różnili pod względem charakteru. Pełka martwił się o brata, gdy ten "zaginął". Dodatkowo był zakochany w żonie brata — Helenie, z którą późniejszym czasie dopuścił się zdradę względem brata, czego potem żałował.

W 1379 doszło do spotkania braci w Budzie. Niemierza towarzyszył księciu Skirgiełło w poselstwie, natomiast Pełka był posłem Polskim. Do ich rozmowy doszło do jednej z komnat na zamku. Pełka nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał od brata. Niemierza wyznaje mu o swoim planie zemsty za krzywdę matki i każe mu przysiąc, że nikomu nie powie. Ich kolejne spotkanie nastąpiło, gdy Niemierza zabił Kiejstuta Giedyminowca i musiał uciekać, przez co został złapany przez Litwinów i przywiązany do drzewa. Pełka ratuje brata. Po tym wydarzeniu wraca do Krakowa. Wkrótce gdy Helena urodziła syna, odkrywa że go zdradziła i domyślił się, że ojcem małego Guncela jest jego brat. Mężczyzna wściekły rani brata poważnie, a później ratuje go przed przebywającym w Krakowie Litwinem, Lisicą. Pełka prawdopodobnie z wyniku ran umiera. Na łożu Pełka śmierci przeprasza brata za wszystko, natomiast Niemierza był załamany śmiercią brata.

Skirgiełło[]

Jestem tutaj by cię bronić.

—Cyryl do Skirgiełło

Niemierza z księciem

Relacje Niemierzy z Skirgiełło, od strony Niemierzy nie są jednoznacznie jasne. Ich pierwsze spotkanie zastąpiło w karczmie w Wilnie. Niemierza "chciał" służyć Kiejstutowi Giedyminowicowi i prosi o pomoc karczmarza. Mężczyzna dostaje od księcia, gdy stwierdził że Kiejstut był największym władcą. Następne spotkanie nastąpiło w zamku w Wilnie, domu księcia. Skirgiełło "uratował" Kazimierzowica, który przedstawia mu się jako Cyryl. Mężczyzna pozostaje przez dłuższy czas na Litwie, gdzie szybko się stał jednym z zaufanych druhów Olgierdowica. Podczas posłowania w 1380 Niemierza ratuje księciu życie. Kazimierzowic stwierdził w późniejszym czasie, że pokochał Skirgaiłę jak brata.

Władysław II Jagiełło[]

Jestem po stronie twojej i Jogaiły. Jogaiły byłby lepszym królem, niż Habsburg.

—Niemierza do Skirgiełły

Relacje Niemierzy z Jagiełłą nie są jednoznacznie jasne. Litwin nie ufał Niemierzy, a Niemierza możliwe że mu również nie ufał. W 1380 r. Kazimierzowic uratował życie bratu wielkiego księcia, Skirgiełło, za co Jagiełło był mu dozgonnie wdzięczny. Niemierza otrzymał od niego sztylet za dowód wdzięczności. Mężczyzna nie był zadowolony z wizji księcia na polskim tronie, bowiem obawiał się o swoje życie. Jakiś czas wcześniej zamordował jego stryja Kiejstuta Giedyminowica, jednak w karczmie podczas rozmowy z Skirgiełło przyznał, że Władysława pokochał jak brata.

Helena Reibnitz[]

Relacje między Heleną a Niemierza nie zostały przedstawione do końca jaśnie. Dziewczyna była żoną mężczyzny. W 1377 roku Niemierza opuścił rodzinę, planując zemstę na księciu Kiejstucie. Nie jest pewne czy za żoną tęsknił podczas lat spędzonych na Litwie.

W 1379 podczas poselstwa do Malborka, Kazimierzowic przepraszał, że nie kocha Heleny, jednak w 1382 po powrocie do domu wyraźnie mówił, że tęsknił za żoną i później cieszył się na wieść o dziecku. Gdy się dowiedział, że mały Guncel nie jest jego, oczywiście wściekł się na żonę i na brata. Po pewnym czasie postanowił wybaczyć żonie i wychować Guncela jako własnego syna. Nie jest pewne czy Niemierza kochał Helenę i czemu wziął ją za swoją żonę. Tęsknota Kazimierzowica za Heleną może być jednocześnie manipulacją z jego strony czy prawdą.

Konrad von Wallenrode[]

Niemierza był szpiegiem Konrada, znanym jako "Pomsta".

Jadwiga Andegaweńska[]

Jadwiga była królową Niemierzy, której dzielnie służył. Mężczyzna przebywał z nią na przykład u mlecarza czy nad jeziorem. W 1385 zgłosił się jako ochotnik do przywiezienia Jadwigi do Budy, jednak zrobił tylko dlatego, że nie chciał żeby Jagiełło został królem polskim.

Przypisy[]

Galeria[]

Sezon 3[]


Korona.png

Bohaterowie - Sezony I i II

Główni Bohaterowie Kazimierz III WielkiAldona Anna GiedyminównaAdelajda HeskaJadwiga Kaliska
Rodzina królewska Władysław I ŁokietekElżbieta ŁokietkównaKunegunda ŁokietkównaBolko II MałyElżbieta KazimierzównaKunegunda KazimierzównaAnna KazimierzównaJadwiga KazimierzównaKunegunda KazimierzównaKaźko IV SłupskiElżbieta PomorskaKonstancja ŚwidnickaHenryk II ŚwidnickiAnna ŚwidnickaHenryk I JaworskiHenryk V ŻelaznyKarol I RobertAndrzej AndegaweńskiEufemia GiedyminównaKenna Joanna OlgierdównaStefan ŁokietkowicElżbieta LuksemburskaWacław IV LuksemburskiBernard ŚwidnickiStefan AndegaweńskiKarol MartelGiedyminOlgierd GiedyminowicKiejstut GiedyminowicJan LuksemburskiKarol IV LuksemburskiAgnieszka HabsburgBogusław V PomorskiWarcisław V PomorskiLudwig VI RzymianinJadwiga żagańskaWładysław II JagiełłoJoanna IBolesław III PłockiWładysław GarbatyLeszek InowrocławskiPrzemysł SieradzkiRudolf IV HabsburgAnna PłockaJolenta Helena ArpadównaSiemowit III MazowieckiMałgorzata Mazowiecka
Bohaterowie Drugoplanowi Krystyna RokiczanaCudka z ŻochowaHelena BorkowicównaEsterkaJasiek z MelsztynaSpycimir LeliwitaZbigniew ze SzczyrzycaJan GrotJan BodzętaBrat WojciechEgleEliaszKatarzyna PileckaGabijaNiemierza z GołczyJarosław BogoriaBożena TęczyńskaOdaJuttaJolentaIlzaPełka z SieciechowaMałgorzata TęczyńskaReginaJan Jura
Bohaterowie Trzecioplanowi Maciek z BartnicyJanisławOfka z KsiążaBognaArunasBaśka DuninMikołaj LigęzaDwórka StanisławaSamuelGrzegorz NekandaOpat JanKat JędrzejWitautasJolentaPaszekGedko z SandomierzaAudreAndrzej z TęczynaGiovanniJagna z MelsztynaHalszkaKuchmistrz (1325-1335)Kuchmistrz NiemstaBellaSłużka Weronika SchwarzOliwier RatoldKlara PukarAndaIlonaPrzybysław z SierakowaHerman z OpatowcaMaciej BorkowicMarcin z RajskaBeneszJanko z CzarnkowaMelaNikodemPisarz BartłomiejRudigerStachStrażnik CzakŚmiłSłużka KachnaPodczaszy IdziMachna ze SzczyrzycaBogdanTyczkaPajdaGąsiorJózefRozaliaStrażnik JaksaKrajczy AdamStrażnik DzierżekNikel BolzSługa KunczkoSługa DobiesławSłużka DorotaDwórka ManitaJakub z BiskupicSłużka FemkaGuncel Reibnitz
Bohaterowie Epizodyczni Jan LuksemburskiNankerGizelaNiemierza KazimierzowicPełka KazimierzowicHelena von ReibnitzJan LigęzaLewek z OlkuszaEdmundasBabkaRadosławMściszekHeinrich Reuss von PlauenOstaszKrasnaVok KravarzDobiesław z KurozwękKupiec JarzynkaHińczaLudolf König von WattzauLenkaRezedaGizelaMikołaj z BiechowaJan z SączaPiotr de LusignanGuillaume de MachautMikołaj WierzynekArnostWitowitPiotr z VolterryBłażej z RajskaWinrich von KniprodeHeinrich von BoventinFriedrich von SpiraKonrad von BrunensteinAleksander von KörnerMarquart von SparenbergNiemojSłużący FilipTrzebor z KończyskaDietrich von AltenburgKrystyn z SamborcaAdam z KsiążaWacław z BalicGalhard de CarceribusPiotr de AnnencyBeniamin z KołodrąbiaMichał z CzaczaCzesant z OsiekaPodczaszynaDymitr DetkoAmadejStrażnik RochButrymJindřich z LipéEutyfronBoksaZbigniew JuraKonopkaMszczujIstvánLászlóTomasz ObrusznyMarcin Charcik
Wspomnieni w serialu Nawój z MorawicyUrszulaElżbieta z GołczyPachna z GołczyŚwięta Jadwiga ŚląskaŚwięta KingaŚwięta Katarzyna ze SienyŚwięty Stanisław ze SzczepanowaKlara ZachSpytko II z MelsztynaJadwiga z Melsztyńskich PileckaJadwiga AndegaweńskaKatarzyna LuksemburskaAnna PłockaMaria AndegaweńskaElżbieta BośniaczkaMałgorzata Luksemburska (królewna czeska)Małgorzata Luksemburska (królowa Węgier)Otton II HeskiPiotr SzyrzykLudwik IV BawarskiLeopold I HabsburgJan KmitaHenryk II ŻelaznySiemowit III MazowieckiMałgorzata MazowieckaLothar von BraunschweigPrzemko GłogowskiJan ścinawskiKonrad I OleśnickiWierzbięta z PalowicDobromiłaBolko II ZiębickiMikołaj ZiębickiBeatrycze AskańskaMaria bytomskaBeatrycze Luksemburska
Korona.png

Bohaterowie - Sezon III

Główni Bohaterowie Jadwiga AndegaweńskaWładysław II Jagiełło
Rodzina królewska Elżbieta BośniaczkaLudwik WęgierskiElżbieta ŁokietkównaMaria AndegaweńskaKatarzyna AndegaweńskaWilhelm HabsburgJulianna TwerskaLeopold III HabsburgViridis ViscountiKiejstut GiedyminowicWładysław OpolczykSkirgiełłoWitold KiejstutowiczMaria OlgierdównaAleksandra OlgierdównaWojdyłłoOlgierd GiedyminowicEufemia MazowieckaZygmunt LuksemburskiKorygiełłoAnna ŚwiatosławownaZofia WitoldównaSiemowit IV MazowieckiBorys KoriatowiczWigunt OlgierdowiczŚwidrygiełłoAndrzej OlgierdowiczRyngałła Anna Kiejstutówna
Bohaterowie Drugoplanowi Margit LackfiErzébet LackfiJasiek z MelsztynaPełka KazimierzowicNiemierza KazimierzowicSpytko II z MelsztynaBodzantaJan RadlicaPiotr WyszCudkaPrzedbor z BrzeziaMarcin z RajskaDymitr z GorajaWojciech Jastrzębiec
Bohaterowie Trzecioplanowi Ojciec TomaszRaganaUrszulaIlonaHelena ReibnitzAndrzej WierzynekGniewosz z DalewicMikołaj z AlwerniiHanulAndaZawisza KurozwęckiDobiesław z KurozwękGrzymekŁaziebny OpanaszJan z OleśnicyJadwiga z Melsztyńskich PileckaEsterkaDomarat z PierzchnaKonrad von WallenrodeKonrad III Zöllner von RotensteinJan z TęczynaMścichnaŚmichnaKrystyna BieckaZawisza z OleśnicyFelicjaReginaMikołaj TrąbaKrystyn z OstrowaUlrich von JungingenMikołaj z WenecjiHanka z KorczynaEngelhard von WildsteinKonrad von JungingenElżbieta GranowskaWiseł CzamborKat JędrzejSirputisKlemens z MoskorzewaBohun ze StrzałyZbigniew z BrzeziaStanisław CzupurnaBeata z Bożego DaruJan SzczeknaMateusz z KrakowaBartłomiej z JasłaStanisław ze SkarbimierzaOścik z Kiernowa
Bohaterowie Epizodyczni Maciek z BartnicyGizelaKlara PukarMamajaLisicaCztan z BorowinyWojciechWilhelm RotenbaumPawełGuncelGabijaDominikAnastazja HorodeckaRyngałła Anna KiejstutównaMarkward von SalzbachLewek z OlkuszaOtton z PilczyJanusz SuchywilkHenryk MazowieckiOlivier de BordeauxMaffiolus de LampugnanoJan MancoPiotr I MuszatowiczJan z JicinaStańczyk z RudyTochtamyszTomasz WierzynekFomaBernard OpolskiTatar KarimStara TatarkaHenryk BitterfeldOlivier de Château
Goście specjalni Kazimierz III WielkiJadwiga Bolesławówna
Wspomnieni w serialu Kaźko IV SłupskiAldona Anna GiedyminównaKrasnaPełka z SieciechowaNiemierza z GołczyŚwięty Łukasz EwangelistaZofia MoskiewskaDymitr DońskiMátyás LackfiJan KmitaMikołaj z KórnikaLudwik OrleańskiBirutaOfka z KsiążaGuncel ReibnitzKarol V MądryIzoldaTristanKarol III z DurazzoMikołaj z GaryWacław IV LuksemburskiWasyl IDawid HorodeckiFlorian MokrskiMinigiełłoKorybut DymitrMaciej BorkowicJanusz I MazowieckiWłodzimierz OlgierdowicDobrogost z NowegodworuKuno von HattsteinWennemar von BrüggeneiTomasz z WęgleszynaJan KropidłoBolesław IV OpolskiSieciej z ChmielnikaNawój z TęczynaSiemowit V MazowieckiAnna CylejskaDorota z MątowówZbigniew OleśnickiZygmunt KiejstutowiczErwin von KrufteleMarcin Baryczka
Advertisement