Korona Królów Wiki
Advertisement
Korona królów.jpg

Królowa (analogicznie: cesarzowa, wielka księżna, księżna) — kobieta, będąca małżonką aktualnie panującego monarchy/króla i nosząca tytuł odpowiadający tytułowi męża (np. małżonka króla – królowa). Zgodnie z tradycją małżonka monarchy zostaje koronowana (królowa małżonka) lub rzeczywista władczyni, kobieta będąca samodzielną monarchinią - głową państwa i której przysługuje związana z tym władza polityczna (królowa panująca).

Tytuły małżonek władców[]

  • cesarzowa – żona cesarza
  • Królowa - małżonka króla
  • Wielka księżna – żona wielkiego księcia
  • Księżna - żona księcia.

Panowanie[]

Jadwiga Andegaweńska (1384-1399)[]

Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga była królewną węgierską i polską, córką króla Węgier i Polski, Ludwika Węgierskiego i królowej Elżbiety Bośniaczki. Została koronowana w 1384 r na króla Polski. Dzięki przywilejowi koszyckiemu z 1374 r mogła zasiąść na krakowskim tronie. Od 1386 roku wielka księżna litewska. W dzieciństwie została jej rola księżnej Austrii. Pierwsza żona króla Władysława Jagiełły i matka królewny Elżbiety Bonifacji.

W dzieciństwie zaręczona z księciem Wilhelmem Habsburgiem. Pod naciskiem panów polskich zerwała zaręczyny i wyszła za kandydata, wybranego przez nich. W 1386 roku odbył się ślub Jadwigi z księciem litewskim Władysław II Jagiełłą. Po ślubie przyjęła tytuł królowej Polski, mimo że rządziła na równorzędnie ze swoim mężem. W 1387 roku towarzyszy wyprawie zbrojnej na Ruś, którą wiele lat temu jej ojciec wcielił do królestwa Węgier. Została osądzona o bigamię. Po śmierci swojej siostry króla Marii Andegaweńskiej w 1395 roku, przez pewien czas używała tytułu królowej Węgier. Królowa zmarła w 1399 niedługo później po narodzinach, jedynej córeczki Elżbiety; prawdopodobnie z powodu gorączki połogowej.

Maria Andegaweńska (1382-1385)[]

Maria Andegaweńska

Maria była królewną węgierską i polską, córką króla Węgier i Polski, Ludwika Węgierskiego i królowej Elżbiety Bośniaczkiej. Od dzieciństwa była jej wyznaczona rola władczyni Węgier. Po śmierci ojca w 1382 została koronowana koroną św. Stefana jako pierwsza kobieta-król. Pierwsza żona Zygmunta Luksemburskiego i matka nieznanego z imienia chłopca.

W dzieciństwie zaręczona z królewiczem Zygmuntem Luksemburskim, którego poślubiła w październiku 1385 roku. Mimo rządzenia w rodzinnym kraju przez Marię i jej matkę jako królową-regentkę, sytuacja w kraju stawała się coraz bardziej napięta. Pod koniec grudnia 1385 roku król Karol III z Durazzo strącił dziewczynę z tronu i koronował się na króla Węgier jako Karol II. Maria powróciła na tron, dopiero w lutym 1386 roku, gdy Elżbieta zleciła zabójstwo Karola. Królowa wraz z matką zostały uwięzione pod koniec lutego tego samego roku, w twierdzy Novigrad nad Adriatykiem, w którym spędziła wiele miesięcy. Maria była świadkiem śmierci swojej matki. Maria po odzyskaniu wolności w czerwcu 1387 przez pewien podpisywała dokumenty jako kobieta -król. Nie miała żadnego wpływu na męża, tym bardziej w kwestiach politycznych. Andegaweńska zmarła 17 maja 1395 podczas polowania na skutek upadku z konia, który spowodował poronienie. Została pochowana w katedrze w Wielkim Waradynie (obecnie Oradea).

Elżbieta Bośniaczka (1353-1382)[]

Elżbieta Bośniaczka

Elżbieta była księżniczką Bośni, córką bana Bośni — Stefana II Kotromanicia i Elżbiety kujawskiej, córki Kazimierza III, księcia gniewkowskiego. Została koronowa w 1353 roku na królową Węgier, była niekoronowaną królową Polski. Regentka Królestwa Węgier. Druga żona króla Ludwika Węgierskiego i matka królewny Katarzyny Andegaweńskiej, króla Marii Andegaweńskiej i królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

Nie miała większego wpływu na politykę męża, ani teściowej królowej Elżbiety Łokietkównej, u której pozostawała w cieniu. Wszystko zmieniło się po śmierci męża, gdy wyszła na pierwszy plan. Została w 1382 roku regentką Królestwa Węgier z powodu niepełnoletności swojej córki, Marii. W 1385 roku zaprosiła na dwór Karola z Durazzo, który niedługo później strącił ją i Marię z tronu. Królowa z pomocą Mikołaja z Gary postanowiła prawdopodobnie uśmiercić uzurpatora. Jego zwolennicy zamknęli kobietę z Marią w twierdzy Novigrad nad Adriatykiem w tym samym roku. Elżbieta zmarła 16 stycznia 1387 roku w twierdzy, uduszona własnym warkoczem.

Aldona Anna Giedyminówna (1325 do 1339)[]

Aldona Anna Giedyminówna

Aldona była księżniczką litewską, córką wielkiego księcia litewskiego — Giedymina i prawdopodobnie jego żony wielkiej księżnej Jewny. Została koronowana na królową Polski w 1377 po śmierci poprzedniego władcy. Przed małżeństwem musiała przyjąć chrzest, na którym przyjeła imię "Anna". Pierwsza żona króla Kazimierza Wielkiego i matka księżnej Kunegundy Kazimierzównej i księżnej Elżbiety Kazimierzównej.

Aldona nie należała do lubianych przez dwór królowych. Kochała tańce, muzykę i zabawy.

Adelajda Heska (1341-1365/1370)[]

Adelajda Heska

Adelajda była księżniczką heską, córką landgrafa Hesji – Henryka II Żelaznego i Elżbiety z dynastii Wettynów. Została koronowana na królową Polski w 1341 r. i pozostawiała nią, jak zostało przedstawione w serialu do 1365 r., natomiast historycznie do 1370 roku była prawowitą żoną króla. Druga żona króla Kazimierza Wielkiego.


Jadwiga żagańska (1365-1370)[]

Jadwiga żagańska

Jadwiga była księżniczką żagańską, córką Henryka V Żelaznego, księcia żagańskiego i Anny płockiej. Została koronowana na królową Polski w 1365, historycznie nie jest pewna jej koronacja; księżna legnicka w latach 1372-1390. Czwarta żona króla Kazimierza Wielkiego oraz matka hrabiny Anny Kazimierzównej, królewny Jadwigi Kazimierzównej i królewny Kunegundy Kazimierzównej, następnie żona księcia legnickiego Ruprechta, z którym miała dwie córki – Barbarę legnicką i Agnieszkę legnicką.

Jadwiga nie wtrącała się do polityki swojego męża. Do dziś nie jest pewne, czy małżeństwo Jadwigi i Kazimierza zostało uznane za legalne, bowiem wciąż żyła druga żona króla – Adelajda Heska i historycznie mieszczka Krystyna Rokiczana, którą Kazimierz poślubiając, popełnił po raz pierwszy bigamie. Król Polski wiązał z ostatnią żoną ogromne nadzieję, na powicie następcy tronu. Jednak Jadwiga w ciągu ich małżeństwa, urodziła tylko trzy córki. Po pięciu latach małżeństwa zmarł Kazimierz, a dziewczyna niedługo później została wydana za mąż za księcia Ruprechta I legnickiego, z którym miała dwie córki. Zmarła w 1390 roku, została pochowana w Legnicy.

Anna Cylejska (1403 - 1416)[]

Anna Cylejska

Anna była hrabiną z Cilli, córką hrabiego cylejskiego – Wilhelma von Cilli i hrabiny Anny Kazimierzównej, córki króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Została korowana na królową Polski w 1403 roku. Druga żona króla Władysława Jagiełły, matka królewny Jadwigi Jagiellonki.

Elżbieta Granowska (1417-1420)[]

Elżbieta Pilecka Granowska

Elżbieta była szlachcianką, córką wojewody sandomierskiego Ottona z Pilczy i Jadwigi z Melsztyńskich Pilecka. Została koronowana w 1417 roku na królową Polską, mimo sprzeciwów polskiej szlachty. Trzecia żona króla Władysława Jagiełły.

Elżbieta nie należała do lubianych królowych. Nie była szlachetnie urodzona, mimo to rozkochała w sobie króla Polski. Ponadto wcześniej miała trzech mężów. W młodości została porwana i poślubiona wbrew swojej woli, Wisławowi Czamboremu. Nie była przez lud nazywana królową Polski, ten tytuł ozdabiała królewna Jadwiga Jagiellonka. Kobieta miała świetny kontakt z córką swojego partnera z drugiego małżeństwa – Jadwigą. Zmarła w 1420 roku z powodu gruźlicy.

Jadwiga Bolesławówna[]

Jadwiga Bolesławówna Kaliska

Jadwiga była córką księcia Bolesława Pobożnego i królewny węgierskiej Jolenty Heleny Arpadówny. Księżna kujawska, Królowa Polski w latach 1320–1333. Żona króla Władysława I Łokietki i matka jego dzieci: księżnej Kunegundy Łokietkównej, królowej Elżbiety Łokietkównej, króla Kazimierza Wielkiego, książąt Stefana i Władysława oraz księżniczki Jadwigi.

Elżbieta Łokietkówna (1342-1342)[]

Elżbieta Łokietkówna

Elżbieta była córką księcia kujawskiego, a przyszłego króla Polski — Władysława Łokietka i królowej Jadwigi Kaliskiej. Została koronowana w 1342 na królową Węgier, następnie królowa-matka, regentka Królestwa Polskiego od 1370 roku w imieniu swojego syna króla Ludwika Węgierskiego. Trzecia żona króla Karola Roberta, matka króla Ludwika Węgierskiego, księcia Stefana Andegaweńskiego i księcia Andrzeja Andegaweńskiego.

Małgorzata Luksemburska (1345-1349)[]

Małgorzata była córką cesarza niemieckiego Karola IV Luksemburskiego i Blanki, córki Karola de Valois. Koronowana w 1345 roku na królową Węgier. Pierwsza żona króla Ludwika Węgierskiego, z którym prawdopodobnie nie posiadała potomstwa.

Barbara Cylejska (1405—1437)[]

Barbara była córką hrabiego Cilli — Hermana II Cylejskiego i Anny, córki hrabiego Henryka VII von Schauenberg. Została koronowana na królową Węgier w 1406 roku, natomiast na królową Czech w 1419 roku, królową Rzymianin w 1411 roku oraz na Ceszarzową Świętego Cesarstwa Rzymskiego w 1433 roku. Druga żona króla Zygmunta Luksemburskiego, matka królowej Elżbiety Luksemburskiej.

Joanna I []

Joanna była córką księcia Kalabrii - Karola i Marii, córki Karola de Valois. Królowa Neapolu w latach 1343-1382, hrabina Prowansji w latach 1343-1382, księżna Achai w latach 1373-1381 oraz tytularna królowa Jerozolimy. Miała czterech mężów: księcia Andrzeja Andegaweńskiego, następnie Ludwika z Tarentu, Jakuba IV z Majorki i Otto z Brunszwiku. Matka Karola Martela, Katarzyny i Franciszka.

Julianna Twerska (1350-1377)[]

Julianna Twerska

Julianna była córka wielkiego księcia Aleksandra twerskiego oraz księżnej Anastazji halickiej. Wielka księżna litewska od 1350 roku jako druga żona wielkiego księcia Olgierda Giedyminowicza. Julianna urodziła swojemu mężowi szesnaście dzieci, między innymi króla Władysława Jagiełłę czy namiestnika Litwy, Skirgiełło.

Tradycja przypisuje księżnej działalność fundatorską. Po śmierci męża doradzała swojemu synowi Jogaile, w sprawach państwa. Chciała żeby Jagiełło ochrzcił Litwę w wierze prawosławnej. Po objęciu przez niego władzy w Polsce, wyjechała do Witebska. Zmarła 17 marca 1391 roku.

Królowe Polski ukazane w serialu[]

Imię Data ur. Data śm.

Koronacja

Data odebrania tytułu

Królewski małżonek Sezon

panowania

za panowania dynastii Piastów
Piast.png
Jadwiga Bolesławówna 1266 10 grudnia 1339 r. 1320 r. 1333 r. Władysław I Łokietek Sezon I
Aldona Anna Giedyminówna ‎ok. 1311 – 1314 r. 26 maja 1339 r. 25 kwietnia 1333 r. 25 maja 1339 r. Kazimierz III Wielki Sezon I
Adelajda Heska 1324 r. 1371 r. 29 września 1341 r. 1366 r. Kazimierz III Wielki Sezon II
Jadwiga Żagańska 1340 - 1350 r. 27 marca 1390 r. 1366 r. 1370 r. Kazimierz III Wielki Sezon III
za panowania dynastii Andegawenów
Lilia.png
Elżbieta Bośniaczka 1339 r. 16 stycznia 1387 r. Niekoronowana

(oficjalnie od 1370 r.)

1382 r. Ludwik Węgierski Sezon II/Sezon III
Jadwiga Andegaweńska 1373/1374 r. 1399 r. 1384 r. 1399 r. Władysław II Jagiełło Sezon III
za panowania dynastii Giedyminowiczów
Giedyminowicze.png
Anna Cylejska ok. 1381 r. 21 marca 1416 r. 25 lutego 1403 r. 21 marca 1416 r. Władysław II Jagiełło Sezon IV
Elżbieta Granowska 1372 r. 12 maja 1420 r. 19 listopada 1417 r. 12 maja 1420 r. Władysław II Jagiełło

Królowe Węgier ukazane w serialu[]

Imię Data ur. Data śm. Koronacja

Data odebrania tytułu

Królewski małżonek Sezon panowania
za panowania dynastii Andegawenów
Lilia.png
Elżbieta Łokietkówna 1305 r. 29 grudnia 1380 r. 1320 r. 1342 r. Karol Robert Sezon I
Małgorzata Luksemburska 24 maja 1335 r. 7 września 1349 r. 1342 r. 7 września 1349 r. Ludwik Węgierski Sezon I
Elżbieta Bośniaczka 1339 r. 16 stycznia 1387 r. 1353 r. 10 września 1382 r. Ludwik Węgierski Sezon II / Sezon III
Maria Andegaweńska 14 kwietnia 1371 r. 17 maja 1395 r. 1382 r. 17 maja 1395 r. Zygmunt Luksemburski Sezon III
Małgorzata z Durazzo 28 lipca 1347 r. Niekoronowana 1385 r. 1386 r. Karol III z Durazzo Sezon III
za panowania dynastii Luksemburgów
Luksemburgowie.gif
Barbara Cylejska 1390/1395 r. 11 lipca 1451 r. 1408 r. 9 grudnia 1437 r. Zygmunt Luksemburski Sezon IV

Królowe Neapolu[]

Imię Data ur. Data śm. Data nadania tytułu Data odebrania tytułu Królewski małżonek Sezon panowania
za panowania dynastii Andegawenów
Lilia.png
Joanna I ok. 1326 r 27 lipca 1382 r. 1343 r. 27 lipca 1382 r. Andrzej Andegaweński

Ludwik z Tarentu

Jakub IV z Majorki

Otto z Brunszwiku

Sezon II / Sezon III


Królowe Czeskie[]

Imię Data ur. Data śm. Data ,,nadania" tytułu Data odebrania tytułu Królewski małżonek Sezon panowania
za panowania dynastii Luksemburgów
Luksemburgowie.gif
Barbara Cylejska ok. 1390/95 r. 11 lipca 1451 r.

Królowe Rzymianin (Niemiec)[]

Imię Data ur. Data śm. Data ,,nadania" tytułu Królewski małżonek Sezon panowania
za panowania dynastii Luksemburgów
Luksemburgowie.gif
Barbara Cylejska ok. 1390/95 r. 11 lipca 1451 r.


Tytularne Królowe Jerozolimy[]

Imię Data ur. Data śm. Data ,,nadania" tytułu Data ,,odebrania" tytułu Królewski małżonek Sezony panowania
za panowania dynastii Andegawenów
Lilia.png
Joanna I ok.1326 r. 27 lipca 1382 r. Andrzej Andegaweński

Ludwik z Tarentu

Jakub IV z Majorki

Otto z Brunszwiku

Cesarzowe Świętego Cesarstwa Rzymskiego ukazane w serialu[]

Imię Data ur. Data śm. Data ,,nadania" tytułu Królewski małżonek Sezon panowania
za panowania dynastii Luksemburgów
Luksemburgowie.gif
Barbara Cylejska ok. 1390/1395 r. 11 lipiec 1451 r. 1433 r.

Wielkie Księżne[]

Imię Data ur. Data śm.

Data nadania tytułu

Data odebrania tytułu Królewski małżonek Sezon

panowania

za panowania dynastii Giedyminowiczów
Giedyminowicze.png
Jewna
Julianna Twerska ok.1325 r. 17 marca 1391 r. 1350 r. 1377 r. Olgierd Giedyminowicz Sezon II / Sezon III

Najwyższe księżne Litwy ukazane w serialu[]

Imię Data ur. Data śm.

Data nadania tytułu

Data odebrania tytułu Królewski małżonek Sezon

panowania

za panowania dynastii Giedyminowiczów
Giedyminowicze.png
Anna Cylejska około 1380-81 20 lub 21 marca 1416 r. 25 luty 1403 r. 20 lub 21 marca 1416 r. Władysław II Jagiełło Sezon IV
Elżbieta Granowska około 1372 r. 12 maja 1420 r. 2 maja 1417 r. 12 maja 1420 r. Władysław II Jagiełło około Sezon IV


Księżne ukazane w serialu[]

Imię Data ur. Data śm. Data ,,nadania" tytułu Data ,,odebrania" tytułu Małżonek Sezon

panowania

Agnieszka Habsburg 1322 r. 2 lutego 1392 r. 1338 r. 1368 r. Bolko II Mały Sezon I /

Sezon II

Kunegunda Łokietkówna 1298 r. 9 kwietnia 1331 lub 1333 r. ok 1310 r. 1326 r. Bernard Świdnicki Sezon I
Jadwiga Bolesławówna ok. 1266 10 grudnia 1339 r. Poprzez urodzenie Władysław I Łokietek przed rozpoczęciem sezonu I
Kunegunda Kazimierzówna ok. 1328 26 kwietnia 1357 r 1345 r. 1349 r. Ludwig VI Rzymianin Sezon II
Elżbieta Kazimierzówna ok. 1326 1361 r. 1343 r. 1361 r. Bogusław V Pomorski Sezon II
Aleksandra Olgierdówna między 1368 a 1370 r. 19 czerwca 1434 r. 1387 r. 19 czerwca 1434 r. Siemowit IV Mazowiecki Sezon III
Maria Olgierdówna ok. 1363 r  ? ok. luty 1388 r. 1392 (?) Dawid Horodecki Sezon III
Viridis Visconti 1352 r. 01 marca 1414 r 1365 r. Leopold III Habsburg Sezon III
Margit Lackfi Nieznana ? 1388 r. 1389 r. Luca Visconti Sezon III
Joanna I 1326 r. 27 lipca 1382  1374 r 1381 r. Andrzej Andegaweński

Jakub IV z Majorki

Otto z Brunszwiku

Ludwik z Tarentu

końcówka drugiego sezonu/początek trzeciego sezonu

Hrabiny[]

Imię Data ur. Data śm. Data ,,nadania" tytułu Data ,,odebrania" tytułu Królewski małżonek Sezony panowania
Joanna I ok.  1326 r. 27 lipca 1382 r. 1343 r. 1382 r. Andrzej Andegaweński

Jakub IV z Majorki

Otto z Brunszwiku

Ludwik z Tarentu

przełom Sezon II/ Sezon III
Anna Kazimierzówna ok. 1366 r. 1425 r. 6 kwietnia 1380 r. 1392 r. Wilhelm von Cilli

Ulrich książę Teck

Sezon II/Sezon IV
Advertisement