Korona Królów Wiki
Advertisement

Królestwo Niemiec - średniowieczne i nowożytne państwo funkcjonujące w latach 962 - 1806 bez stałej siedziby władcy i stolicy. Obejmowało terytoria dzisiejszych Niemiec, Austrii, Słowenii, Królestwa Niderlandów, Belgii, Luksemburga oraz częściowo Szwajcarii i Francji. Królestwo Niemiec przybrało postać związku księstw, biskupstw, miast i hrabstw, uznających zwierzchność tytularnego króla Niemiec, koronowanego tradycyjnie w Akwizgranie. Królestwo Niemiec było główna częścią składową Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Znaczniejsze rody książęce królestwa Niemiec:

Advertisement