Korona Królów Wiki
Advertisement
Korona królów.jpg

Król — tytuł osoby, sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym.

Panowanie []

Maria Andegaweńska (1382-1385)[]

Maria Andegaweńska, król Węgier

Maria była królewną węgierską i polską, córką króla Węgier i Polski, Ludwika Węgierskiego i królowej Elżbiety Bośniaczkiej. Od dzieciństwa była jej wyznaczona rola władczyni Węgier. Po śmierci ojca w 1382 została koronowana koroną św. Stefana jako pierwsza kobieta-król. Pierwsza żona króla Zygmunta Luksemburskiego i matka nieznanego z imienia chłopca.

W dzieciństwie zaręczona z królewiczem Zygmuntem Luksemburskim, którego poślubiła w październiku 1385 roku. Mimo rządzenia w rodzinnym kraju przez Marię i jej matkę jako królową-regentkę, sytuacja w kraju stawała się coraz bardziej napięta. Pod koniec grudnia 1385 roku król Karol III z Durazzo strącił dziewczynę z tronu i koronował się na króla Węgier jako Karol II. Maria powróciła na tron, dopiero w lutym 1386 roku, gdy Elżbieta zleciła zabójstwo Karola. Królowa wraz z matką zostały uwięzione pod koniec lutego tego samego roku, w twierdzy Novigrad nad Adriatykiem, w którym spędziła wiele miesięcy. Maria była świadkiem śmierci swojej matki. Maria po odzyskaniu wolności w czerwcu 1387 przez pewien podpisywała dokumenty jako kobieta -król. Nie miała żadnego wpływu na męża, tym bardziej w kwestiach politycznych. Andegaweńska zmarła 17 maja 1395 podczas polowania na skutek upadku z konia, który spowodował poronienie. Została pochowana w katedrze w Wielkim Waradynie (obecnie Oradea).

Władysław II Jagiełło (1386-1434)[]

Władysław II Jagiełło, król Polski i najwyższy książę litewski

Jagiełło był księciem litewskim, synem wielkiego księcia Olgierda Giedyminowica i wielkiej księżnej Julianny Twerskiej. Od dziecka prawdopodobnie był ulubieńcem swojego ojca, który wyznaczył go na swojego następcę na tronie wielkoksiążęcym. W 1386 został koronowany królem Polski, natomiast w 1401 oddał władzę na rodzinnej Litwie księciu Witoldowi Kiejstutowiczowi, przyjmując jednocześnie tytuł ,,Najwyższego księcia Litwy". Miał cztery żonę: Jadwigę Andegaweńską, Annę Cylejską, Elżbietę Granowską oraz Zofię Holszańską. W pierwszym małżeństwie doczekał się jednej córki Elżbietę Bonifację, z drugiego małżeństwa urodziła się Jadwiga Jagiellonka, z czwartego npochodzi trójka synów: Władysław III Warneńczyk, Kazimierz oraz Kazimierz IV Jagiellończyk. Założyciel dynastii Jagiellonów, która rządziła w Polsce i na Litwie przez kilka następnych stuleci.

Po śmierci ojca w 1377 został wielkim księciem. W 1381 roku przez pewien czas musiał się ,,zrzec" tytułu wielkiego księcia na rzecz stryja Kiejstuta Giedyminowicza, który przejął Wilno. Powrócił na tron swojego ojca w następnym roku. W obliczu zagrożenia ze strony Zakonu krzyżackiego poszukiwał silnego sojusznika. Jego wybór wpadł na Królestwo Polskie, które mimo pokoju z zakonem, też nie miała najlepszych relacji z rosnącym w siłę państwem. Negocjacje trwały przez prawie dwa lata. Panowie polscy zaproponowali mu tron krakowski i małżeństwo z ich królem, Jadwigą. W zamian miał ochrzcić siebie i całą Litwę. W 1386 roku przyjął chrzest i wybrał imię Władysław, następnie ożenił się z młodziutką władczynią i został koronowany na króla Polski. Jak obiecywał, ochrzcił też całą Litwę. Po śmierci Andegaweński w 1399 musiał się ożenić z Anną Cylejską, wnuczką króla Kazimierza Wielkiego, dzięki której miał się utrzymać na tronie polskim. Dowodził zwycięskimi wojskami polsko-litewskimi w słynnej bitwie pod Grunwaldem. Podczas swoich rządów uregulował stosunki Polski i Litwy z Krzyżakami. Za jego panowania do Korony przyłączone zostały ziemia dobrzyńska i Kujawy. Złamał potęgę militarną zakonu krzyżackiego. Za cenę licznych przywilejów szlacheckich wywalczył sukcesję tronu polskiego dla swoich dwóch, żyjących synów.

Jadwiga Andegaweńska (1384-1399)[]

Jadwiga Andegaweńska, król Polski i wielka księżna litewska

Jadwiga była królewną węgierską i polską, córką króla Węgier i Polski, Ludwika Węgierskiego i królowej Elżbiety Bośniaczki. Została koronowana w 1384 r na króla Polski. Dzięki przywilejowi koszyckiemu z 1374 r mogła zasiąść na krakowskim tronie. Od 1386 roku wielka księżna litewska. W dzieciństwie została jej rola księżnej Austrii. Pierwsza żona króla Władysława Jagiełły i matka królewny Elżbiety Bonifacji.

W dzieciństwie zaręczona z księciem Wilhelmem Habsburgiem. Pod naciskiem panów polskich zerwała zaręczyny i wyszła za kandydata, wybranego przez nich. W 1386 roku odbył się ślub Jadwigi z księciem litewskim Władysławem Jagiełłą. Po ślubie przyjęła tytuł królowej Polski, mimo że rządziła na równorzędnie ze swoim mężem. W 1387 roku towarzyszy wyprawie zbrojnej na Ruś, którą wiele lat temu jej ojciec wcielił do królestwa Węgier. Została osądzona o bigamię. Po śmierci swojej siostry króla Marii Andegaweńskiej w 1395 roku, przez pewien czas używała tytułu królowej Węgier. Królowa zmarła w 1399 niedługo później po narodzinach, jedynej córeczki Elżbiety; prawdopodobnie z powodu gorączki połogowej.

Królowie Polscy ukazani w serialu[]

Imię Początek panowania Data ,,odebrania" tytułu Małżonki Dzieci Sezon

panowania

Dynastia Piastów
Piast.png
Władysław I Łokietek 1320 r. 2 marca 1333 r. Jadwiga Bolesławówna Kazimierz III Wielki, Elżbieta Łokietkówna, Kunegunda Łokietkówna, Stefan Sezon I
Kazimierz III Wielki 2 marca 1333 r. 5 listopada 1370 r. Aldona Anna Giedyminówna

Adelajda Heska

Krystyna Rokiczana

Jadwiga Żagańska

Elżbieta Kazimierzówna, Kunegunda Kazimierzówna , Anna Kazimierzówna ,

Kunegunda Kazimierzówna ,

Jadwiga Kazimierzówna

Sezon I / Sezon II
Dynastia Andegawenów
Lilia.png
Ludwik Węgierski 17 listopada 1370 r. 10 września 1382 r. Małgorzata LuksemburskaElżbieta Bośniaczka Katarzyna Andegaweńska

Maria Andegaweńska

Jadwiga Andegaweńska

Sezon II / Sezon III
Jadwiga Andegaweńska 16 października 1384 r. 17 lipca 1399 r. Władysław II Jagiełło Elżbieta Bonifacja Sezon III
Dynastia Jagiellonów
Jagel.png
Władysław II Jagiełło 4 marca 1386 r. 1 czerwca 1434 r. Jadwiga AndegaweńskaAnna Cylejska
Elżbieta Granowska

Zofia Holszańska

Elżbieta Bonifacja

Jadwiga Jagiellonka,

Kazimierz Jagiellończyk

Kazimierz IV Jagiellończyk

Władysław III Warneńczyk

Sezon III / Sezon IV

Królowie Węgier[]

Imię Początek panowania Koniec panowania Małżonki Dzieci Sezon panowania
Dynastia Andegawenów
Lilia.png
Karol Robert 27 sierpnia 1310 r. 16 lipca 1342 r. Maria bytomska

Beatrycze Luksemburska

Elżbieta Łokietkówna

Andrzej Andegaweński

Stefan Andegaweński

Ludwik Andegaweński

Katarzyna Andegaweńska

Sezon I
Ludwik Węgierski 21 lipca 1342 r. 10 września 1382 r. Małgorzata Luksemburska

Elżbieta Bośniaczka

Jadwiga Andegaweńska

Maria Andegaweńska

Katarzyna Andegaweńska

Sezon II / Sezon III
Maria Andegaweńska 11 września 1382 r. /

1386 r.

grudzień 1395 r. /

17 maja 1395 r.

Zygmunt Luksemburski Nieznany z imienia syn Sezon III
Karol III z Durazzo grudzień 1385 r. luty 1386 r. Małgorzata z Durazzo Wacław I

Joanna II

Sezon III
Dynastia Luksemburgów
Luksemburgowie.gif
Zygmunt Luksemburski 1387 r. 9 grudnia 1437 r. Maria Andegaweńska

Barbara Cylejska

Nieznany z imienia syn

Elżbieta Luksemburska

Sezon III / Sezon IV

Królowie Czesi[]

Imię Początek panowania Koniec panowania Małżonek Dzieci Sezony

panowania

Dynastia Andegawenów
Luksemburgowie.gif
Jan Luksemburski 1310 26 sierpnia 1346 r. Beatrice de Bourbon

Elżbieta Przemyślidka

Karol IV Luksemburski

Małgorzata Luksemburska

Sezon I
Karol IV Luksemburski 26 sierpnia 1346 r. 29 listopada 1378 r. Anna Bawarska

Blanka de Valois

Anna Świdnicka

Elżbieta Pomorska

Wacław IV Luksemburski

Zygmunt Luksemburski

Elżbieta Luksemburska

Małgorzata Luksemburska

Anna Czeska

Jan Zgorzelecki

Sezon II
Wacław IV Luksemburski 1378 r. 1419 r. Joanna Bawarska

Zofia Bawarska

Brak Sezon II / Sezon III
Zygmunt Luksemburski 16 sierpnia 1419 r. 15 lutego 1437 r. Maria Andegaweńska
Barbara Cylejska
Nieznany z imienia syn
Elżbieta Luksemburska
Sezon IV

Królowie Niemieccy ukazani w serialu[]

Imię Początek panowania Koniec

panowania

Małżonki Dzieci Sezony
Dynastia Luksemburgów
Luksemburgowie.gif
Karol IV Luksemburski 11 października 1347 r. 28 listopada 1378 r. Anna Bawarska

Blanka de Valois

Anna Świdnicka

Elżbieta Pomorska

Wacław IV Luksemburski

Zygmunt Luksemburski

Elżbieta Luksemburska

Małgorzata Luksemburska Anna Czeska

Jan Zgorzelecki

Sezon II
Wacław IV Luksemburski 28 listopada
1378 r.
20 września 1400 r. Joanna Bawarska

Zofia Bawarska

Brak Sezon III / Sezon IV
Zygmunt Luksemburski 20 września 1410 /
20 lipca 1411
9 grudnia
1437 r.
Maria Andegaweńska Barbara Cylejska Nieznany z imienia syn

Elżbieta Luksemburska

Sezon IV

Królowie Neapolu[]

Imię Początek panowania Koniec panowania Małżonki Dzieci Sezony
Dynastia Andegawenów
Lilia.png
Karol III z Durazzo 1382 r. 1386 r. Małgorzata z Durazzo Joanna II

Władysław I Andegaweński

Maria

Sezon III

Królowie Anglii ukazani w serialu[]

Imię Początek panowania Koniec panowania Małżonki Dzieci Sezon

panowania

Dynastia Lancesterowie
Lancasterowie.gif
Henryk IV Lancaster 1399 r. 1413 r. Joanna z Nawarry

Maria Bohun

Henryk V Lancaster

Tomasz Lancaster

Onufry Lancaster

Jan Lancaster

Filipa Lancaster

Blanka Lancaster

Edmund Lancaster

Edward Plantagenet

Sezon III/Sezon IV

Królowie Cypru[]

Imię Początek panowania Koniec panowania Małżonki Dzieci Sezon

panowania

Ród z Lusignan
Ród z Lusignan.png
Piotr de Lusignan 1358 r. 17 stycznia 1369 r. Eschiwa de Montfort,

Eleonora Aragońska

Piotr II

Małgorzata/Maria

Eschiwa

Sezon II
Advertisement