Korona Królów Wiki
Advertisement

Dynastia cylejska — ród hrabiowski, od 1436 r książęcy, wywodzący się od możnowładców na zamku Sanneck w południowej Styrii. Fryderyk von Sanneck w 1341 r otrzymał od cesarza Ludwika IV Bawarskiego tytuł hrabiego Celje. Dynastia wygasła już w 1456r, a wszystkie ziemie zostały wcielone do księstwa Habsburgów. Najsłynniejszymi przedstawicielkami dynastii są: Anna Cylejska, królowa Polska i Barbara Cylejska, królowa Węgier, Czech oraz Cesarzowa Cesarstwa Rzymskiego.

Członkowie dynastii przedstawieni lub wspomniani w serialu[]

Królowa Anna

Spowinowaceni poprzez małżeństwo[]

Królowe Polskie z dynastii ukazane w serialu []

Królowe Węgier z dynastii ukazane w serialu[]

Królowa Barbara Cylejska

Królowe Czech ukazane w serialu[]

Cesarzowe ukazane w serialu[]

Ciekawostki[]

Galeria[]

Korona.png

Dynastie, występujące w serialu

Główne PiastowieAndegawenowieGiedyminowiczeJagiellonowieDynastia cylejska
Sezony 1-2 AndegawenowieArpadowieDynastia heskaGiedyminowiczeGryficiHabsburgowieLuksemburgowiePiastowieWittelsbachowie
Sezon 3 AndegawenowieDynastia cylejskaGiedyminowiczeGryficiHabsburgowieJagiellonowieKotromanowiczeLancasterowieLuksemburgowiePiastowieRurykowiczeWalezjusze
Jagiellonowie Dynastia cylejskaLuksemburgowieJagiellonowiePiastowieGiedyminowiczeRurykowicze
Advertisement