Korona Królów Wiki
Advertisement

Bitwa pod Stubnem (nazywana także bitwą dwóch sióstr) — bitw,a stoczona w lutym 1387 roku koło wsi Stubno, pomiędzy wojskami polskimi a węgierskimi, podczas wyprawy wojsk polskich, którym towarzyszyła Jadwiga Andegaweńska[1] na Ruś, zajętą przez będące pod panowaniem króla Marii Andegaweńskiej, Węgrami. Maria nie była obecna. Zwycięstwo odniosły wojska polskie. Żadna z sióstr nie miała czynny udział w walkach.

Przypisy[]

  1. Władysław II Jagiełło był wtedy zajęty chrztem Litwy


Korona.png

Wydarzenia w Koronie królów sezon 3

Wojny I wojna z Władysławem OpolczykiemII wojna z Władysławem OpolczykiemIII wojna z Władysławem Opolczykiem
Bitwy Bitwa pod StubnemBitwa nad Worsklą
Chrzty Chrzest JagiełłyChrzest Korygiełły Świdrygiełły i Wigunta OlgierdowiczówChrzest LitwyChrzest RaganyChrzest Elżbiety BonifacjiChrzest Pawła
Koronacje Koronacja Jadwigi AndegaweńskiejKoronacja Karola III z DurazzoKoronacja Władysława JagiełłyKoronacja Zygmunta LuksemburskiegoKoronacja Ludwika Węgierskiego na króla PolskiKoronacja Marii Andegaweńskiej
Pogrzeby Pogrzeb Olgierda GiedyminowicaPogrzeb Elżbiety ŁokietkównyPogrzeb KorygiełłyPogrzeb SkirgiełłyPogrzeb Marii AndegaweńskiejPogrzeb Jadwigi Andegaweńskiej i Elżbiety Bonifacji
Rozejmy Rozejm w Nowym Korczynie
Ugody Ugoda w Ostrowie
Przywileje i Unie Unia w Krewie
Traktaty pokojowe Pokój na wyspie Salin
Zjazdy Zjazd lubelskiZjazd w RadomskuII Zjazd w RadomskuZjazd w SieradzuII Zjazd w Sieradzu
Śluby Wesele Dawida Horodeckiego i Marii OlgierdównyWesele Lucy Viscontiego i Margit LackfiWesele Spytka z Melsztyna i Erzebet LackfiŚlub Jadwigi Andegaweńskiej i Wilhelma HabsburgaŚlub Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława JagiełłyŚlub Marii Olgierdówny z WojdyłłąŚlub Siemowita Mazowieckiego i Aleksandry OlgierdównyŚlub Jana z Kościelca z MścichnąŚlub Wigunta Olgierdowicza z Jadwigą OpolskąŚlub Elżbiety z Pilczy z Janem z JicinaWesele Sirputisa i Margit LackfiŚlub Zofii Witoldówny i Wasyla
Wydarzenia współczesne I Piknik z Koroną królówII Piknik z Koroną królów
Advertisement